kategorie
Filtrowanie
Częstotliwość
Klasa wyzwalania
Liczba biegunów
Napięcie znamionowe
Opakowanie
!Rodzaj napięcia sterowania 2
Rodzaj napięcia sterującego
Rodzaj przyłącza obwodu głównego
Rodzaj wyzwalacza zwarciowego
Sposób podłączenia przewodu
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Stopień ochrony (IP)
Zakres nastawy prądu
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego