kategorie
Filtrowanie
Cena
Producent

Wyłączniki różnicowoprądowe

Wyłączniki różnicowoprądowe (potocznie różnicówki, z angielskiego residual current device – RCD lub residual current circuit breaker – RCCB) chronią ludzi przed skutkami porażenia prądem. Mają również zastosowanie w ochronie instalacji, urządzeń i obiektów budowlanych przed zniszczeniem, np. w ochronie przeciwpożarowej. Wyłącznik różnicowoprądowy zapewnia ochronę przed dotykiem pośrednim, bezpośrednim oraz dodatkową ochronę przeciwpożarową.

Jak zamontować wyłącznik różnicowoprądowy?

Montaż wyłącznika różnicowoprądowego, często zwanego również "RCD" (Residual Current Device), jest istotnym zadaniem, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa w instalacji elektrycznej, chroniąc przed porażeniem elektrycznym i ograniczając ryzyko pożarów elektrycznych. Przed przystąpieniem do instalacji, warto wybrać odpowiedni wyłącznik, mając na uwadze parametry takie jak: charakterystyka, prąd zadziałania oraz typ wyłącznika, które muszą być dostosowane do konkretnej instalacji i obciążenia. Przed przystąpieniem do montażu, należy wyłączyć zasilanie w głównym wyłączniku, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas pracy z elementami instalacji. Następnie, trzeba zdjąć osłonę (front) rozdzielnicy, aby uzyskać dostęp do miejsca, w którym zostanie zamontowany RCD. Przy montażu wyłącznika różnicowoprądowego należy przyłączyć przewody fazowe oraz neutralne do odpowiednich zacisków, zgodnie z schematem podłączeń w instrukcji producenta. Należy również pamiętać o podłączeniu przewodów ochronnych do szyny ochronnej oraz o sprawdzeniu poprawności podłączenia wszystkich przewodów za pomocą miernika. Po prawidłowym montażu wyłącznika i ponownym załączeniu zasilania, warto przeprowadzić testy funkcjonalności RCD, używając wbudowanego przycisku testowego, aby upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo. Pamiętając, że prace z instalacją elektryczną zawsze niosą pewne ryzyko, wszelkie wątpliwości lub brak pewności co do procesu instalacji powinny skłonić do skorzystania z usług wykwalifikowanego elektryka.

Wyłącznik różnicowoprądowy Legrand

Wyłączniki różnicowoprądowy Legrand jest uważany za jedne z najbardziej niezawodnych urządzeń tego typu na rynku, oferując zaawansowane technologie oraz wysoką jakość wykonania. Produkty tego producenta cechują się dokładnością i wytrzymałością, co jest szczególnie istotne w zapewnianiu bezpieczeństwa instalacji elektrycznych. Wyłączniki różnicowoprądowe Legrand są projektowane tak, aby chronić instalację przed niebezpiecznymi prądami upływu, które mogą prowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru. Oferta Legrand obejmuje różne modele RCD (Residual Current Devices), zapewniające rozwiązania dostosowane do różnorodnych potrzeb i specyfikacji różnych systemów elektrycznych. Wyłączniki różnicowoprądowe tej marki są dostępne w różnych wariantach, uwzględniając różnice w charakterystykach oraz nominalnych prądach różnicowych, umożliwiając dopasowanie do konkretnego zastosowania. Legrand dostarcza także szeroką gamę akcesoriów i komponentów pomocniczych, które mogą być używane w połączeniu z ich wyłącznikami różnicowoprądowymi, zapewniając kompleksowe rozwiązania dla systemów zabezpieczeń elektrycznych. Instrukcje montażu i dane techniczne dostarczane przez producenta są jasne i szczegółowe, co pomaga w prawidłowej instalacji i eksploatacji urządzenia. Istotne jest przestrzeganie wszelkich wskazówek i norm bezpieczeństwa zawartych w dokumentacji technicznej, aby zapewnić optymalną funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania wyłączników różnicowoprądowych Legrand.

Wyłącznik różnicowoprądowy Schneider

Wyłączniki różnicowoprądowy Schneider Electric jest szeroko uznanymi komponentem w dziedzinie ochrony instalacji elektrycznych, oferując wysoce efektywne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania energią. Produkty Schneider są renomowane za swoją niezawodność i trwałość, co sprawia, że są często wybierane zarówno do zastosowań przemysłowych, jak i domowych. Wyłączniki różnicowoprądowe tego producenta są zaprojektowane w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed porażeniem elektrycznym, automatycznie odłączając obwód elektryczny, gdy wykryją różnicę między prądem idącym, a wracającym. Dostępne są różne modele i serie RCD Schneider Electric, dostosowane do różnych wymagań i specyfikacji, oferując szeroki zakres opcji do wyboru w zależności od konkretnego zastosowania i wymogów instalacji. Schneider Electric dostarcza również wiele dodatkowych zasobów i narzędzi, takich jak przewodniki, katalogi oraz wsparcie online, które pomagają użytkownikom w wyborze, instalacji i utrzymaniu ich urządzeń. Wysoka jakość wykonania oraz innowacyjność rozwiązań Schneider Electric sprawiają, że wyłączniki różnicowoprądowe tej marki są efektywne i trwałe, minimalizując ryzyko awarii i zapewniając stałą ochronę instalacji. Niezależnie od wybranego modelu, istotne jest przestrzeganie wszystkich instrukcji i zaleceń producenta podczas instalacji i użytkowania urządzenia, aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Wyłączniki różnicowoprądowe Schneider Electric stoją za silnym i solidnym podejściem do zarządzania i ochrony systemów elektrycznych, dostarczając rozwiązań, które chronią ludzi i sprzęt przed szkodliwymi prądami upływu.

Jak działa różnicówka / wyłącznik różnicowoprądowy?

Działanie wyłącznika różnicowoprądowego opiera się na przekładniku Ferrantiego, przez który prowadzone są bieguny robocze instalacji (fazowe i neutralny). Przekładnik, mierząc pole elektromagnetyczne wokół przewodów, bada, czy suma prądów wypływających z aparatu jest równa sumie prądów powracających. Jeśli w wyniku uszkodzenia izolacji przewodów lub urządzeń część ładunków elektrycznych odpłynie do ziemi lub przewodu ochronnego (uziemienia), a różnica prądów wypływających i powracających będzie przekraczać minimalny próg zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego, to zostanie on wyzwolony i wyłączy zasilanie wszystkich podłączonych do niego obwodów elektrycznych. Taka w uproszczeniu jest zasada działania różnicówki.

Jak uwzględnić wyłącznik różnicowoprądowy w instalacji

Dobór wyłącznika różnicowoprądowego jest kompetencją należącą do projektantów oraz instalatorów elektrycznych, ale możemy omówić to poglądowo. Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego jest możliwe w układach sieci, w których biegun neutralny N jest odseparowany od ochronnego PE (np. układy TN-C-S, TN-S, TT potocznie nazywane pięcioprzewodowymi). Nie jest natomiast możliwe w starych instalacjach z układem sieci TN-C (potocznie nazywanych czteroprzewodowymi), ponieważ oprócz trzech biegunów fazowych jest tam tylko jeden biegun ochronno-neutralny PEN (potocznie nazywany zerem).

Jeśli spojrzymy na typową rozdzielnicę od strony zasilania, to wyłączniki różnicowoprądowe zamontowane są przed wyłącznikami nadmiarowoprądowymi. W starszych rozdzielnicach oraz współczesnych prostych elektrycy stosują jeden wyłącznik różnicowoprądowy i z niego zasilają wyłączniki nadprądowe wszystkich obwodów instalacji. To rozwiązanie ekonomiczne, ale ma swoje wady. Niezależnie od tego w którym obwodzie elektrycznym dojdzie do upływu prądu, wyłączane jest zasilanie wszystkich obwodów zasilanych z tej rozdzielnicy, co może być niepożądane. Poza tym niemal każde urządzenie w trakcie normalnej pracy generuje minimalny upływ rzędu 1-3mA. Jeśli zostanie uruchomiona jednocześnie większa liczba urządzeń, to mogą wyzwolić wyłącznik różnicowoprądowy mimo braku uszkodzenia izolacji i zagrożenia porażeniem. Remedium na to jest zastosowanie w rozdzielnicach kilku wyłączników różnicowoprądowych dla poszczególnych grup obwodów. W niedużym domu jednorodzinnym mógłby to być np. jeden wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy dla obwodów kuchennych jednofazowych (gniazda wtykowe, zmywarka, piekarnik…) oraz trójfazowych (kuchnia indukcyjna, ogrzewacz wody…). Do tego dwie różnicówki jednofazowe dla obwodów pozostałych pomieszczeń, jedna dla gniazd wtykowych, druga dla oświetlenia. Lub inaczej zgodnie z koncepcją instalatora, ale nie więcej niż po kilka obwodów do jednego wyłącznika różnicowoprądowego. Należy przy tym uwzględnić, że różnicówki jednofazowe mogą chronić tylko obwody jednofazowe, a różnicówki trójfazowe mogą chronić zarówno obwody trójfazowe jak i jednofazowe.

Różnicówka jak zastosować?

Jak już wspomniano, od strony zasilania wyłącznik różnicowoprądowy jest przed zabezpieczeniami nadmiarowoprądowymi. Przewód ochronny nigdy nie jest podłączany do wyłączników różnicowoprądowych, tylko jest doprowadzany do listwy ochronnej PE. Pozostałe bieguny robocze (neutralny i fazowe) muszą przejść przez różnicówkę. W przypadku ochrony obwodów przez wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy przewód neutralny zasilający jest podłączany do bieguna N różnicówki z jednej strony, z drugiej strony jest odprowadzany do listwy neutralnej N (każda różnicówka dla swoich obwodów musi mieć odrębną listwę N). Natomiast zasilający przewód fazowy po przejściu przez drugi biegun różnicówki jest doprowadzany na wejścia wyłączników nadmiarowoprądowych. W przypadku ochrony obwodów różnicówką trójfazową jest podobnie, zasilający przewód neutralny po przejściu przez biegun N różnicówki jest doprowadzany na jej listwę neutralną N, a trzy zasilające przewody fazowe po przejściu przez pozostałe 3 bieguny różnicówki są doprowadzane na wejścia wyłączników nadprądowych zarówno trójfazowych jak i jednofazowych.

Różnicówka jaką wybrać?

Na początek kwestia jakości i ceny. Wyłącznik różnicowoprądowy jest urządzeniem zabezpieczającym, chroniącym nasze życie, dlatego nie powinniśmy kierować się przede wszystkim ceną w jego wyborze. Cóż znaczy różnica 50 czy nawet 100zł, jeśli urządzenie może nas chronić przez 20—30lat. Zdecydowanie odradzam kupowanie najtańszych produktów chińskich, gdy w umiarkowanych cenach mamy dostępne markowe produkty krajowe i europejskie. Alpiniści do asekuracji wspinaczkowej także zapewne nie stosują najtańszych lin z portali aukcyjnych.

Liczący się na polskim rynku producenci jak Legrand, Schneider Electric, Eti Polam posiadają niekiedy 2 wersje wyłączników różnicowoprądowych:

• Wersje ekonomiczne, tzw. „deweloperskie” dla inwestycji mieszkaniowych, w których potrzebna jest niższa cena. Są to zabezpieczenia różnicowoprądowe jak najbardziej bezpieczne i pełnowartościowe, absolutnie wystarczające dla domu i mieszkania, tylko często w mniejszym wyborze i bez możliwości rozbudowy o dodatkowe akcesoria, co ogranicza ich zastosowanie w przemyśle czy dużych obiektach budowlanych. Do tej grupy zaliczają się różnicówki P302 i P304 z rodziny RX3 (Legrand), iDK z rodziny K60 (Schneider Electric), EFI6 (Eti Polam).

• Wersje standardowe mają do wyboru większą gamę znamionowych prądów ciągłych, typów wyzwalania i prądów różnicowych oraz możliwość rozbudowy o wyzwalacze, styki sygnalizacyjne i pomocnicze, napędy silnikowe itd., co umożliwia ich zastosowanie także w najbardziej wymagających instalacjach przemysłowych oraz dużych inteligentnych budynkach. W zastosowaniach domowych będą bardziej odpowiednie do instalacji z rozbudowaną automatyką. Do tej grupy produktów zaliczają się różnicówki P302 i P304 z rodziny TX3 i DX3 (Legrand), iID z rodziny Acti9 (Schneider Electric), HNC (Eaton), EFI (Eti Polam).

Różnicówka jaki prąd znamionowy, ciągły?

Typowe wyłączniki różnicowoprądowe są dostępne na prądy znamionowe ciągłe 25A – 40A – 63A – 80A – 100A. Dla zastosowań domowych instalatorzy dobierają na ogół różnicówki 25 lub 40A. W tym przypadku prąd znamionowy oznacza tylko wytrzymałość styków wyłącznika, dlatego nie ma przeszkód, aby zamiast różnicówki 25A zastosować 40A. Będą mocniejsze styki, a cena najczęściej jest taka sama.

Różnicówka jaki znamionowy prąd różnicowy (jaka czułość)?

Najbardziej typowe wyłączniki różnicowoprądowe dostępne są na prądy różnicowe 10 – 30 – 100 – 300mA. Do instalacji domowych, do zabezpieczania obwodów oświetleniowych, gniazd wtykowych instalatorzy stosują praktycznie wyłącznie różnicówki wysokoczułe 30mA (0,03A).

Różnicówka jaki typ wyzwalania?

Typ wyzwalania określa na jaki rodzaj prądu wyłącznik różnicowoprądowy prawidłowo reaguje:

• Typ AC reaguje prawidłowo na prąd przemienny o małym poziomie zakłóceń. Jest u nas najbardziej popularny ze względu na niższą cenę, ale z powodu użytkowania wielu odbiorników elektronicznych generujących zakłócenia nawet w instalacjach domowych powinniśmy go już zastępować typem A, jak to ma miejsce w krajach Zachodu.

• Typ A działa przy prądzie przemiennym i odkształconych stałych prądach pulsujących. Obecnie powinien być podstawowym typem stosowanym w większości instalacji, także domowych. Na razie zaleca się jego stosowanie w instalacjach z prostownikami i napędami jednofazowymi o zmiennej prędkości (kuchnie indukcyjne, pralki i klimatyzatory z inwerterami).

• Typ SI (Schneider Electric), Hpi (Legrand) reprezentują różnicówki do zastosowań profesjonalnych w instalacjach z urządzeniami generującymi zakłócenia wysokiej częstotliwości (piki prądu, harmoniczne), które mogłyby spowodować nieuzasadnione zadziałanie różnicówek typu AC i A mimo braku upływu. Chroni się nimi obwody wielu opraw oświetleniowych, także ze zmianą jasności, obwody urządzeń klimatyzacyjnych, dużych urządzeń IT i telekomunikacyjnych, obwody z bateriami kondensatorów.

• Typ B działa przy prądzie przemiennym, odkszt