kategorie
Filtrowanie
Cena
Producent

Kable telekomunikacyjne rodzaje

Kable telekomunikacyjne są przeznaczone do łączenia urządzeń telefonicznych i teleinformatycznych. Ze względu na miejsce stosowania dzielą się na kable:

• wnętrzowe w cienkich powłokach z polwinitu do układania na tynku, pod tynkiem bezpośrednio lub w dodatkowych osłonach instalacyjnych: rurach, listwach i kanałach,

• zewnętrzne w grubszych i twardszych powłokach z polietylenu, z dodatkową ochroną przed wzdłużnym i poprzecznym wnikaniem wilgoci, do układania bezpośrednio w ziemi i na ścianach zewnętrznych.

Kabel YTKSY (wg PN)

To telefoniczny kabel wnętrzowy do połączeń urządzeń telefonicznych, telegraficznych, teletransmisyjnych i przetwarzania informacji z miedzianymi żyłami 1-drutowymi o średnicy 0,5 lub 0,8mm. Żyły 0,5 lub 0,8mm skręcone parami (czerwony+biały, niebieski+biały, zielony+biały...) lub rzadziej czwórkami. Dostępne są także wersje ekranowane YTKSY EKW oraz uniepalnione, ognioodporne, np. do sygnalizacji pożarowej YnTKSY, YnTKSY EKW.

Kabel XzTKMXpw (wg PN)

To ziemny kabel telekomunikacyjny w izolacji i powłoce z polietylenu, z zaporą przeciwwilgociową do układania w kanalizacji kablowej lub bezpośrednio w ziemi, na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami mechanicznymi. Żyły 0,5 lub 0,8mm skręcone parami (czerwony+biały, niebieski+biały, brązowy+biały...) lub rzadziej czwórkami. Zalecany także do instalacji domofonowych, alarmowych, w których istnieje potrzeba ułożenia kabla w ziemi lub napowietrznie z narażeniem na działania środowiskowe.

Kabel XzTKMXpwn (wg PN)

To zewnętrzny napowietrzny kabel telekomunikacyjny w izolacji i powłoce z polietylenu, z zaporą przeciwwilgociową do budowy linii telekomunikacyjnych. Jest wyposażony w zintegrowaną linkę stalową umożliwiającą jego podwieszanie na słupach lub między budynkami. Żyły 0,5 lub 0,8mm skręcone parami (czerwony+biały, niebieski+biały, brązowy+biały...) lub rzadziej czwórkami.

Kable telekomunikacyjne oznaczenia

YTKSY - telekomunikacyjny (T) kabel (K) stacyjny (S), o żyłach miedzianych jednodrutowych oraz izolacji polwinitowej (Y), powłoce polwinitowej (Y).

XzTKMXpw - telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), pęczkowy o izolacji z polietylenu piankowego z warstwą z polietylenu jednolitego (Xp), o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz), wypełniony (w).

Kable telekomunikacyjne na jakiej głębokości

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie kable telekomunikacyjne powinny być układane w ziemi na głębokości min. 0,7 lub 0,8m (w zależności od dodatkowych warunków szczegółowych). W połowie odległości kabla od powierzchni gruntu/jezdni/chodnika powinna być ułożona pomarańczowa taśma ostrzegawcza. W przypadku tzw. "zbliżeń do innego obiektu budowlanego", czyli bliskiej obecności innych mediów, obiektów budowlanych i drogowych norma może nakładać obowiązek ułożenia kabla telekomunikacyjnego w dodatkowych rurach osłonowych, zwanych przepustowymi lub zbliżeniowymi.

Telekomunikacyjne