kategorie

Tabliczki ostrzegawcze

Tabliczka ostrzegawcza jest rodzajem ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem lub zagrożeniem. Symbole ostrzegawcze informują nas o tym, co może nam grozić, gdy dotkniemy urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Zgodnie z przepisami bhp w niektórych miejscach pracy, instytucjach czy przestrzeni publicznej należy umieszczać specjalne tabliczki ostrzegawcze. Jest to bardzo istotny element wyposażenia instalacji elektrycznych, który informuje o potencjalnym zagrożeniu. W ofercie naszego sklepu znajdziesz tablice i naklejki ostrzegawcze zgodnie z polską normą PN-88/E-08501.

Tabliczki informacyjne zewnętrzne

Na słupach oświetleniowych często można spotkać znaki ostrzegawcze z informacją: ''Nie dotykać! Urządzenie elektryczne!'', które informują o niebezpiecznym dla zdrowia, wysokim napięciu. Występuje ono na urządzeniach, informując, że dotknięcie kabli lub przewodów grozi porażeniem. Na Asaj.pl dostępne są tablice ostrzegacze w postaci folii samoprzylepnej oraz płyty PCV. Dzięki temu, że są łatwe w zamontowaniu, bez problemu swoje zastosowanie znajdą na ścianie czy urządzeniach elektrycznych. Ponadto, użyte materiały powodują, że tabliczki są odporne na zjawiska atmosferyczne.

Wśród produktów, które możemy Państwu zaoferować są tablice ostrzegawcze o wymiarach A/2, A/3 i A/4. Piktogramy zamontowane na kablach wysokiego napięcia, obwodach pod dużym niepięciem czy urządzeniach, są dobrze widoczne i ostrzegają przed niebezpieczeństwem, w szczególności osoby postronne. Urządzenia energetyczne, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia, muszą być odpowiednio zabezpieczone i dostosowane do wymogów bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Znaki informacyjne BHP

Na