kategorie
Filtrowanie
Cena
Producent

Kable sterownicze

Przewody i kable sterownicze (określenia kabel i przewód używane są zamiennie) przeznaczone są do podłączania układów automatyki, sygnalizacji i sterowania przemysłowego. Nadają się do układania na stałe lub do wykonywania połączeń ruchomych i mogą służyć zarówno do przesyłania impulsów sterujących i sygnalizacyjnych, jak i do zasilania odbiorników małej mocy. Kable i przewody sterownicze charakteryzują się żyłami linkowymi o dużej giętkości (min. 5 klasy), o małych przekrojach poprzecznych od 0,14 do 2,5mm2 i dużej liczbie żył od 2 do 61. Izolacje i powłoki na napięcia 300/300V, 300/500V lub 0,6/1kV w większości przewodów sterowniczych wykonane są z polwinitu, ale do szczególnych środowisk charakteryzujących się wysoka temperaturą lub obecnością żrących substancji chemicznych stosuje się kable sterownicze w izolacjach z innych polimerów: silikonu, teflonu, poliuretanu…

Przewód, kabel sterowniczy YStY (wg PN), JZ-500 (wg Helukabel), Olflex Classic 110 (wg Lapp Kabel), BiT-500 (wg Bitner)

To najbardziej popularny typ wielożyłowych przewodów sterowniczych w izolacji z polwinitu 300/500V z żyłami linkowymi, przeznaczony do połączeń ruchomych w urządzeniach sterowniczych i automatyki przemysłowej. Bardzo popularna wersja 7-żyłowa znajduje także zastosowanie do podłączania oświetlenia przyczep samochodowych. Standardowe wykonania przewodów YSTY i ich odpowiedników posiadają 1 żyłę ochronną żółto-zieloną, a pozostałe żyły białe lub czarne z numeracją. Żyły mogą być także skręcane parami, jak w przewodach telekomunikacyjnych. Występują również wersje ekranowane z oznaczeniem EKW.

Dostępny z żyłami o przekrojach 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 – 4mm2 w liczbie od 2x do 61x.

Przewód, kabel sterowniczy LiYY (wg PN), Unitronic LiYY (wg Helukabel), Tronic (wg Lapp Kabel), BiT LiYY (wg Bitner)

To wielożyłowy okrągły przewód sterowniczy w izolacji z polwinitu 300/300V, z giętkimi żyłami linkowymi przeznaczony do połączeń ruchomych w urządzeniach sterowniczych, automatyki przemysłowej oraz w transmisji danych niskich częstotliwości. Ze względu na brak ekranu stosowany w instalacjach o niskich zakłóceniach elektromagnetycznych.

Dostępny z żyłami o przekrojach 0,25 - 0,34 - 0,5 - 0,75 – 1 - 1,5 - 2,5mm2 w liczbie od 2x do 61x.

Przewód, kabel sterowniczy LiYCY (wg PN), Unitronic LiYCY (wg Helukabel), Tronic-CY (wg Lapp Kabel), BiT LiYCY (wg Bitner)

To wielożyłowy okrągły ekranowany przewód sterowniczy w izolacji z polwinitu 300/300V, z giętkimi żyłami linkowymi przeznaczony do połączeń ruchomych w urządzeniach sterowniczych, automatyki przemysłowej oraz w transmisji danych niskich częstotliwości. Ekranowanie umożliwia jego stosowanie w instalacjach o wysokim poziomie zakłóceń elektromagnetycznych.

Dostępny z żyłami o przekrojach 0,25 - 0,34 - 0,5 - 0,75 – 1 - 1,5 - 2,5mm2 w liczbie od 2x do 61x.

Przewód, kabel sterowniczy LiHCH (wg PN) Unitronic LiHCH (wg Helukabel) DataFlamm-C (wg Lapp Kabel) BiT LiHCH (wg Bitner)

To bezhalogenowy wielożyłowy okrągły ekranowany przewód sterowniczy w izolacji z uniepalnionego polwinitu 300/300V z giętkimi żyłami linkowymi, przeznaczony do stosowania w miejscach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne. Ekranowanie umożliwia jego stosowanie w instalacjach o wysokim poziomie zakłóceń elektromagnetycznych.

Dostępny z żyłami o przekrojach 0,14 - 0,25 - 0,34 - 0,5 - 0,75 – 1 - 1,5 - 2,5mm2 w liczbie od 2x do 61x.

Przewód, kabel teleinformatyczny E-BUS, J-Y(St)Y, BIT E-BUS, KNX EIB BUS

Wnętrzowy parowany okrągły ekranowany przewód teleinformatyczny z żyłami 1-drutowymi do przenoszenia sygnałów BUS w systemach zarządzania inteligentnym budynkiem opartych na standardzie KNX (inaczej EIB). Przewody można układać w pomieszczeniach suchych i wilgotnych i prowadzić natynkowo i podtynkowo, a także w rurkach, korytach i kanałach kablowych. Przewody można stosować także w przestrzeniach zewnętrznych w miejscach chronionych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Dostępny z żyłami o średnicach 0,64 - 0,8mm, w liczbie 2x2, rzadziej 1x2 lub 4x2.

Przewód, kabel teleinformatyczny BUS FC, BiT L2 BUS FC

Wnętrzowy 1-parowy okrągły ekranowany przewód teleinformatyczny z żyłami 1-drutowymi przeznaczony do transmisji danych w sieci Bus i Profibus w automatyce przemysłowej i budynkowej. Specjalna konstrukcja kabla umożliwia szybkie przygotowanie kabla do połączenia za pomocą przyrządu do szybkiego obierania kabli (FastConnect). Kable mogą pracować w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, są przeznaczone do układania na stałe. Izolacja z polietylenu spienionego, powłoka zewnętrzna ze specjalnego PVC, olejoodpornego, samogasnącego i nierozprzestrzeniającego płomienia.

Dostępny z żyłami: 1x2x0,64mm

Przewód, kabel teleinformatyczny BUS Outdoor, BiT L2 BUS outdoor, O2YS(St)C2Y

Zewnętrzny 1-parowy okrągły ekranowany przewód teleinformatyczny z żyłami 1-drutowymi ,przeznaczony do łączenia komponentów L2-BUS (standard 485), Profibus i przesyłania sygnałów analogowych i cyfrowych w automatyce przemysłowej i budynkowej. Konstrukcja parowa zapewnia dobrą symetrię względem ziemi, a podwójny ekran chroni przed wpływem zakłóceń z zewnętrznych pól elektromagnetycznych, co w efekcie daje bardzo dobrą jakość transmisji. Kable mogą pracować w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz na zewnątrz (ale nie w ziemi). Są przeznaczone do układania na stałe. Izolacja z polietylenu spienionego, powłoka zewnętrzna ze specjalnego PE, odpornego na UV.

Dostępny z żyłami: 1x2x0,64mm

Przewód, kabel teleinformatyczny BUS DB (BiT L2 BUS DB, O2YS(St)CYY)

Ziemny 1-parowy okrągły ekranowany przewód teleinformatyczny z żyłami 1-drutowymi przeznaczony do łączenia komponentów L2-BUS ( standard 485), Profibus i przesyłania sygnałów analogowych i cyfrowych w automatyce przemysłowej i budynkowej. Konstrukcja parowa zapewnia dobrą symetrię względem ziemi, a podwójny ekran chroni przed wpływem zakłóceń z zewnętrznych pól elektromagnetycznych, co w efekcie daje bardzo dobrą jakość transmisji. Przewody można stosować w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na zewnątrz oraz układać w kanalizacji kablowej i bezpośrednio w ziemi, do układania na stałe. Izolacja z polietylenu spienionego, powłoka zewnętrzna ze specjalnego PVC, olejoodpornego, samogasnącego i nierozprzestrzeniającego płomienia.

Dostępny z żyłami: 1x2x0,64mm.

Sterownicze