kategorie
Filtrowanie
Cena
Producent

Przewody spawalnicze

Do podłączania masy i uchwytu elektrody w urządzeniach spawalniczych (spawarkach, migomatach i innych agregatach spawalniczych) stosuje przewody giętkie w powłoce gumowej o nazwie ONS wg Polskiej Normy i H01N2-D lub H01N2-E wg normy DIN-VDE.

Żyły przewodzące o przekrojach 10 – 16 – 25 – 35 – 50 – 70 – 95 – 120 – 150 – 185mm2 wykonane są z drobnodrutowej linki miedzianej o normalnej giętkości klasy 6 (D) lub zwiększonej giętkości klasy 5 (E).

Żyły izolowane są powłoką z gumy chloroprenowej (N2) koloru czarnego o grubości przystosowanej do napięcia znamionowego 100/100V. Powłoka izolacyjna przewodu spawalniczego ONS jest trudnopalna i odporna na oddziaływanie materiałów ropopochodnych: oleju i benzyny oraz światła, ozonu, tlenu i gazu ochronnego.

Przewody spawalnicze ONS i podobne mogą być stosowane w środowiskach suchych i wilgotnych, na zewnątrz i wewnątrz budynków, w przemyśle, warsztatach rzemieślniczych, gospodarstwach rolnych, stoczniach, placach budów. Mogą być układane i eksploatowane w minimalnej temperaturze otoczenia -20°C. Maksymalna temperatura żyły podczas pracy nie może przekraczać +85°C.

Przewód spawalniczy ONS jest najczęściej konfekcjonowany w krążkach o długości 100m, ale możliwe jest także zamówienie długości 500 i 1000mb na bębnie.

Przekrój przewodu ONS do urządzenia spawalniczego należy dobrać do spodziewanego prądu roboczego, aby jego wartość nie przekraczała obciążalności prądowej kabla spawalniczego. Obciążalność prądowa dla poszczególnych przekrojów przewodów spawalniczych przy pracy ciągłej wynosi: 10mm2 – 100A, 16mm2 – 135A, 25mm2 – 180A, 35mm2 – 225A, 50mm2 – 285A, 70mm2 – 355A, 95mm2 – 430A, 120mm2 – 500A, 150mm2 – 580A, 185mm2 – 665A. Przy pracy cyklicznej z przerwami obciążalność przewodów spawalniczych jest wyższa – można ją odczytać z kart katalogowych producenta, np. Tele-Foniki. Z punktu widzenia jakości procesu spawania, przy długościach przewodów ONS powyżej 10mb należy sprawdzić dodatkowo spadek napięcia.

Kable spawalnicze

Kable spawalnicze ONS znajdują także zastosowanie do wykonywania przewodów rozruchowych do samochodów. Do tego przeznaczenia wyposaża się je w złącza typu „krokodyl” o prądach znamionowych 100, 200 lub 400A.

Spawalnicze