kategorie
Filtrowanie
Bezhalogenowe
Do rur o średnicy
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Funkcja wyłączania
Głębokość