kategorie
Filtrowanie
Cena
Producent

Przekładniki SN

Przekładniki to transformatory miernicze, przetwarzające z określoną dokładnością prądy i/lub napięcia w sieciach i obwodach elektrycznych do wartości mierzalnych przez liczniki energii oraz inne urządzenia pomiarowe lub do wartości możliwych do wykorzystania w systemach sterowania w rozdzielnicach i stacjach elektroenergetycznych. Przekładniki średniego napięcia SN są wykonywane w postaci rdzeni i uzwojeń umieszczonych w obudowach izolacyjnych, zespolonych na stałe za pomocą izolacji z żywicy epoksydowej. Wyróżnia się 2 podstawowe rodzaje przekładników średniego napięcia: przekładniki prądowe SN oraz przekładniki napięciowe SN.

Przekładniki napięciowe SN

Przekładniki napięciowe są 1-fazowymi transformatorami małej mocy, które separują aparaturę zabezpieczającą i pomiarową od wysokiego napięcia, a jednocześnie przetwarzają je na napięcie użyteczne do zasilania urządzeń elektrycznych pomiarowych i zabezpieczających. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje przekładników napięciowych SN: dwubiegunowe oraz jednobiegunowe.

Przekładniki napięciowe SN dwubiegunowe są zwykle wyposażone w jedno uzwojenie wtórne, wykorzystywane do pomiarów lub zabezpieczeń. Na ogół dostępne są w 3 podstawowych wersjach:

• przekładnik dwubiegunowy z jednym uzwojeniem wtórnym,

• przekładnik dwubiegunowy z dwoma uzwojeniami wtórnymi,

• przekładnik dwubiegunowy przełączający napięcie pierwotne po stronie wtórnej z jednym uzwojeniem wtórnym.

Przekładniki napięciowe SN jednobiegunowe najczęściej mają dwa uzwojenia wtórne. Jedno służy do pomiarów a drugie jest dorywczo stosowane do zabezpieczeń. Mogą być dostępne w 6 podstawowych wersjach:

• przekładnik jednobiegunowy z jednym uzwojeniem wtórnym,

• przekładnik jednobiegunowy przełączający napięcie pierwotne po stronie wtórnej z jednym uzwojeniem wtórnym,

• przekładnik jednobiegunowy z dwoma uzwojeniami wtórnymi, gdzie drugie uzwojenie jest uzwojeniem dodatkowym (do układu otwartego trójkąta),

• przekładnik jednobiegunowy z dwoma uzwojeniami wtórnymi,

• przekładnik jednobiegunowy, przełączający napięcie pierwotne po stronie wtórnej z dwoma uzwojeniami wtórnymi (gdzie drugie uzwojenie jest uzwojeniem dodatkowym),

• przekładnik jednobiegunowy, przełączający napięcie pierwotne po stronie wtórnej z dwoma uzwojeniami wtórnymi.

Przekładniki prądowe SN

Są to transformatory małej mocy, obniżające prąd płynący w liniach średniego napięcia do wartości mierzalnych przez liczniki energii lub możliwych do wykorzystania w innej aparaturze pomiarowej lub zabezpieczeniowej. Zapewniają także separację tych urządzeń od obwodów elektroenergetycznych. Mierzą prądy pierwotne płynące w przewodach elektroenergetycznych z precyzyjnie określoną przekładnią i o wymaganej dokładności.

Ze względu na budowę, sposób mocowania i podłączania wyróżnia się:

• przekładniki prądowe SN wsporcze, które jednocześnie służą jako wsporniki szyn torów prądowych w rozdzielnicach,

• przekładniki prądowe SN przepustowe, wyposażone w kołnierz do zamocowania w ścianie rozdzielnicy i dwa zaciski, do podłączenia szyn torów prądowych, pełnią dodatkową rolę przepustów w rozdzielnicach,

• przekładniki prądowe SN szynowe o budowie pierścienia lub prostopadłościanu z prostokątnym otworem, przystosowanym do nakładania na szyny torów prądowych, stanowiące uzwojenie pierwotne tego przekładnika,

• przekładniki prądowe SN kablowe o konstrukcji zbliżonej do szynowych, ale z otworem okrągłym, przystosowanym do nakładania na żyły kabli SN,

• przekładniki prądowe napowietrzne średniego napięcia przystosowane do pracy na zewnątrz pomieszczeń z obudowami żebrowanymi o wydłużonej drodze upływu, wykonanymi w izolacji z żywic hydrofobowych i odpornych na działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych.

Brak produktów

Niestety, nie znaleziono żadnych produktów. Spróbuj ponownie