kategorie

Przekładniki SN

Przekładniki to transformatory miernicze, przetwarzające z określoną dokładnością prądy i/lub napięcia w sieciach i obwodach elektrycznych do wartości mierzalnych przez liczniki energii oraz inne urządzenia pomiarowe lub do wartości możliwych do wykorzystania w systemach sterowania w rozdzielnicach i stacjach elektroenergetycznych. Przekładniki średniego napięcia SN są wykonywane w postaci rdzeni i uzwojeń umieszczonych w obudowach izolacyjnych, zespolonych na stałe za pomocą izolacji z żywicy epoksydowej. Wyróżnia się 2 podstawowe rodzaje przekładników średniego napięcia: przekładniki prądowe SN oraz przekładniki napięciowe SN.

Przekładniki napięciowe SN

Przekładniki napięciowe są 1-fazowymi transformatorami małej mocy, które separują aparaturę zabezpieczającą i pomiarową od wysokiego napięcia, a jednocześnie przetwarzają je na napięcie użyteczne do zasilania urządzeń elektrycznych pomiarowych i zabezpieczających. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje przekładników napięciowych SN: dwubiegunowe oraz jednobiegunowe.

Przekładniki napięciowe SN dwubiegunowe są zwykle wyposażone w jedno uzwojenie wtórne, wykorzystywane do pomiarów lub zabezpieczeń. Na ogół dostępne są w 3 podstawowych wersjach:

• przekładnik dwubiegunowy z jednym uzwojeniem wtórnym,

• przekładnik dwubiegunowy z dwoma uzwojeniami wtórnymi,

• przekładnik dwubiegunowy przełączający napięcie pierwotne po stronie wtórnej z jednym uzwojeniem wtórnym.

Przekładniki napięciowe SN jednobiegunowe najczęściej mają dwa uzwojenia wtórne. Jedno służy do pomiarów a drugie jest dorywczo stosowane do zabezpieczeń. Mogą być dostępne w 6 podstawowych wersjach:

• przekładnik jednobiegunowy z jednym uzwojeniem wtórnym,

• przekładnik jednobiegunowy przełączający napięcie pierwotne po stronie wtórnej z jednym uzwojeniem wtórnym,

• przekładnik jednobiegunowy z dwoma uzwojeniami wtórnymi, gdzie drugie uzwojenie jest uzwojeniem dodatkowym (do układu otwartego trójkąta),

• przekładnik jednobiegunowy z dwoma uzwojeniami wtórnymi,

• przekładnik jednobiegunowy, przełączający napięcie pierwotne po stronie wtórnej z dwoma uzwojeniami wtórnymi (gdzie drugie uzwojenie jest uzwojeniem dodatkowym),

• przekładnik jednobiegunowy, przełączający napięcie pierwotne po stronie wtórnej z dwoma uzwojeniami wtórnymi.

Przekładniki prądowe SN

Są to transformatory małej mocy, obniżające prąd płynący w liniach średniego napięcia do wartości mierzalnych przez liczniki energii lub możliwych do wykorzystania w innej aparaturze pomiarowej lub zabezpieczeniowej. Zapewniają także separację tych urządzeń od obwodów elektroenergetycznych. Mierzą prądy pierwotne płynące w przewodach elektroenergetycznych z precyzyjnie określoną przekładnią i o wymaganej dokładności.

Ze względu na budowę, sposób mocowania i podłączania wyróżnia się:

• przekładniki prądowe SN wsporcze, które jednocześnie służą jako wsporniki szyn torów prądowych w rozdzielnicach,

• przekładniki prądowe SN przepustowe, wyposażone w kołnierz do zamocowania w ścianie rozdzielnicy i dwa zaciski, do podłączenia szyn torów prądowych, pełnią dodatkową rolę przepustów w rozdzielnicach,

• przekładniki prądowe SN szynowe o budowie pierścienia lub prostopadłościanu z prostokątnym otworem, przystosowanym do nakładania na szyny torów prądowych, stanowiące uzwojenie pierwotne tego przekładnika,

• przekładniki prądowe SN kablowe o konstrukcji zbliżonej do szynowych, ale z otworem okrągłym, przystosowanym do nakładania na żyły kabli SN,

• przekładniki prądowe napowietrzne średniego napięcia przystosowane do pracy na zewnątrz pomieszczeń z obudowami żebrowanymi o wydłużonej drodze upływu, wykonanymi w izolacji z żywic hydrofobowych i odpornych na działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych.

Przekładniki sn

Przekładnik ZPUE Włoszczowa 10/5 10/0,5 ITH4kA CTSO 17
Wysyłka:
>14 dni
Dostępność:
0 szt
Twój rabat:
0%
4 562,88 zł netto
5 612,34 zł brutto
Przekładnik ZPUE Włoszczowa 15/5 CTSO 17
Wysyłka:
>14 dni
Dostępność:
0 szt
Twój rabat:
0%
4 710,54 zł netto
5 793,96 zł brutto
Przekładnik ZPUE Włoszczowa 25/5 klasa 0,5 Sn=5VA CTSO 17
Wysyłka:
>14 dni
Dostępność:
0 szt
Twój rabat:
0%
4 796,50 zł netto
5 899,70 zł brutto
Przekładnik ZPUE Włoszczowa 25/5 10/0.5s ith 5ka VTO-17 10/0.5 1500;V3/100 CTSO 17
Wysyłka:
>14 dni
Dostępność:
0 szt
Twój rabat:
0%
1,33 zł netto
1,64 zł brutto
Przekładnik ZPUE Włoszczowa 300/1 CSO-25
Wysyłka:
>14 dni
Dostępność:
0 szt
Twój rabat:
0%
1 551,67 zł netto
1 908,55 zł brutto
Przekładnik ZPUE Włoszczowa 15/5 7,5/0,2 ITH 6,3KA CTSO 17
Wysyłka:
>14 dni
Dostępność:
0 szt
Twój rabat:
0%
4 626,25 zł netto
5 690,29 zł brutto
Przekładnik ZPUE Włoszczowa TPU 60.11 120/5/5A 5VA klasa 0,2S 15VA; klasa 5P10 15kA FS5
Wysyłka:
>14 dni
Dostępność:
0 szt
Twój rabat:
0%
2 744,00 zł netto
3 375,12 zł brutto
Przekładnik ZPUE Włoszczowa 125kV 5/0,2 15000:V3/100:V3 VEF24-03
Wysyłka:
>14 dni
Dostępność:
0 szt
Twój rabat:
0%
4 052,96 zł netto
4 985,14 zł brutto
Przekładnik prądowy ZPUE Włoszczowa 5/0,5 FS5 2kA KON 24 - 10/5
Wysyłka:
>14 dni
Dostępność:
0 szt
Twój rabat:
0%
2 842,00 zł netto
3 495,66 zł brutto
Przekładnik ZPUE Włoszczowa 25/5 5VA KL0,2 FS-5 ITH 5kA KON-24
Wysyłka:
>14 dni
Dostępność:
0 szt
Twój rabat:
0%
1,33 zł netto
1,64 zł brutto
Przekładnik ZPUE Włoszczowa 5/0.5 15000: V3/100:V3 VOG-24
Wysyłka:
>14 dni
Dostępność:
0 szt
Twój rabat:
0%
1,33 zł netto
1,64 zł brutto
Przekładnik ZPUE Włoszczowa BPnN (60x10) 300/5 5VA/ 0.2 FS5 + świadectwo gum
Wysyłka:
>14 dni
Dostępność:
0 szt
Twój rabat:
0%
189,46 zł netto
233,04 zł brutto
Przekładnik ZPUE Włoszczowa 25/5 5VA klasa 0,2 fs5 ith 200xln 5KA (200IN) GIFS-24-42
Wysyłka:
>14 dni
Dostępność:
0 szt
Twój rabat:
0%
3 699,17 zł netto
4 549,98 zł brutto