kategorie
Filtrowanie
Długość
Klawisze z LED
Kolor pierścienia czołowego
Kolor przycisku
Liczba złączy sprzętowych innych
Możliwy pomiar napięcia fazowego
Możliwy pomiar napięcia międzyfazowego
Napięcie znamionowe
Napięcie znamionowe 2
Obsługa innych protokołów
Obsługa protokołu ASI
Obsługa protokołu CAN
Obsługa protokołu Data-Highway
Obsługa protokołu SUCONET
Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem
Opakowanie
Oznaczenie/etykieta
Prąd łącznika
Producent
Rodzaj materiału