Polityka cookies

Dla Państwa wygody niniejsza witryna korzysta z plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Poniżej znajdują się informacje szczegółowe:
Cookies, ciasteczka

Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).

Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.

Ciasteczka mają na celu umożliwienie zapamiętania przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego. Stosowanie plików cookies i podobnych technologii ma na celu również dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.
Rodzaje plików cookies wykorzystywanych w serwisie

Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies" – "sesyjne" oraz "stałe". Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wykorzystujemy „cookies” związane z sesją ze względów technicznych, np. aby umożliwić lepszą nawigację na stronie, aby umożliwić państwu dostosowanie swoich preferencji związanych z korzystaniem ze strony oraz do pamiętania użytkowników zalogowanych.

"Stałe" pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Cookies tego rodzaju są zachowywane na twardym dysku użytkownika w celu określenia, którzy użytkownicy są nowi na stronie, a którzy wracają.

Parametry, które strona umieszcza w formie cookies:
 • rozdzielczość monitora (dla celów statystyk),
 • zakodowany hash sesji (zabezpieczenie),
 • zakodowane base64 dodatkowe informacje sesji (dla celów statystyk),
 • identyfikator przeglądającego (dla celów statystyk),
 • opcja "pamiętaj mnie" podczas logowania (hash do autologowania, cookies trwałe),
 • obsługa sond (zabezpieczenie, dla celów statystyk),
 • dla celów pamiętania specyficznych ustawień użytkownika (dla celów statystyk, cookies trwałe),
 • obsługa koszyka towarów w sklepie internetowym.


Cookies od zewnętrznych serwisów

Na stronie internetowej znajdują się pliki cookies od serwisów partnerskich operatora strony internetowej. Podlegają one ich własnej polityce prywatności.

Pliki cookies Google Analitics:

Gdy użytkownik korzysta z usługi Google, stosujemy różne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji – może to obejmować np. przesłanie co najmniej jednego, lub więcej, pliku cookie lub anonimowego identyfikatora do jego urządzenia. Plików cookies i anonimowych identyfikatorów używamy także wówczas, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z usługami, które oferujemy naszym partnerom, takimi jak usługi reklamowe czy funkcje Google działające w innych witrynach.

http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie
http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-identifier

Pliki cookies Facebook:

Facebook ma oddzielną stronę gdzie opisane jest użycie cookies http://www.facebook.com/about/privacy/cookies

Pliki cookies Youtube:

Serwis Youtube stosuje pliki cookies zawierające m.in. preferencje użytkownika, oraz licznik kliknięć. Zasady działania opisane są w polityce prywatności: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy


Jeśli nie życzą sobie Państwo, żeby na Państwa komputerze przechowywane były „cookies” - trwałe czy też związane z sesją - możecie Państwo wyłączyć cookies w swojej przeglądarce.

Jednak wyłączenie „cookies” może mieć wpływ na pełne funkcjonowanie strony internetowej. W szczególności nie będzie możliwe logowanie się, korzystanie z koszyka zakupów w sklepie internetowym oraz robienie zamówień i dokonywanie płatności.

Należy mieć świadomość, że wyłączenie „cookies” w przeglądarce będzie miało wpływ na funkcjonowanie „cookies” na wszystkich innych odwiedzanych stronach internetowych.

Instrukcje zarządzania plikami cookies zależnie od używanej przeglądarki:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU „ASAJ” SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACH  DANYCH OSOBOWYCH

 

 

W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018 roku w Polsce Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych, „ASAJ” spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością, przedstawia informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Dz.U. UE L.2016.119.1  z dnia 4 maja 2016 r.,  (dalej „RODO”).

Informacja

 1. Spółka - administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „ASAJ” spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, adres: 08 – 110 Siedlce, ul. Kazimierza Przerwy – Tetmajera 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:  0000044519, NIP 821-22-27-830, kapitał zakładowy 103.000,00 zł (dalej: Spółka), strona internetowa: www.asaj.pl . W sprawie danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się na piśmie – pod wskazany wyżej adres Spółki,  drogą elektroniczną pod adres elektroniczny: asaj@asaj.pl  lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu  25 646 07 89  w zakresie danych osobowych

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Zmiana decyzji w sprawie przetwarzania danych osobowych

W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo złożenia sprzeciwu wobec określonego przetwarzania danych. Spółka rozpatrzy zasadność sprzeciwu.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest  dobrowolne, przy czym w przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej transakcji lub czynności. W przypadku odmowy podania danych wymaganych umową lub przepisami prawa, Spółka nie zawrze umowy lub nie wykona transakcji lub czynności.

W każdym czasie ma Pan/Pani prawo wycofania wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Spółki  do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.

Spółka może być uprawniona do przetwarzania danych osobowych na innej podstawie prawnej niż zgoda jak również w innym celu  niż udzielona zgoda.

 

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:

 • wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą – np. w celach marketingowych – podstawa prawna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności w tym poprzedzających jej zawarcie (uzyskanie danych jako kontrahenta, danych pełnomocnika, danych niezbędnych dla dokonania oceny ryzyka transakcji, zabezpieczenia płatności, ewentualnego dochodzenia roszczeń itp.) – podstawa prawna niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wykonywania obowiązku prawnego – Spółka przetwarza dane jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej (obowiązki wynikające z prawa podatkowego, przepisów ubezpieczeń społecznych przepisów rachunkowości lub archiwizacji, i inne) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • realizowania prawnie uzasadnionych interesów Spółki – dochodzenie roszczeń lub obrona przed kierowanymi przeciwko – podstawa prawna uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach marketingowych, które obejmują przekazywanie informacji handlowych, w tym ofert, propozycji zwarcia umów ze Spółką jak również akcji marketingowych – reklam, organizowania promocji, konkursów – podstawa prawna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • dodatkowe cele Spółki – doradztwo prawne, biznesowe, ekonomiczne, audyty, kontrole, badania statystyczne, archiwizacja danych – podstawa prawna uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jeżeli w ramach realizacji umowy/zamówienia/zlecenia Pani/Pan przekazał Spółce dane osobowe współpracowników/pracowników niniejsza informacja dotyczy również ich i powinna być im udostępniona.

 

 

 1. Rodzaj przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane:

 • niezbędne do identyfikacji lub weryfikacji (sprawdzenie tożsamości kontrahenta lub podmiotu reprezentującego, zgodności podanych danych z dokumentami rejestrowymi i/lub dokumentami tożsamości – PESEL, dane adresowe, NIP,
 • niezbędne do prowadzenie korespondencji, realizacji zamówień, zakładania kartoteki kontrahenta , obsługi płatności elektronicznych .. – dane adresowe, dane kontaktowe (numery telefonu, adres e-mail, .imię i nazwisko , nazwa firmy,NIP)
 • dotyczące stanu cywilnego i rodzinnego
 • niezbędne do realizacji umowy sprzedaży , sprawozdawczości rachunkowej i finansowej a także dochodzenia roszczeń.

 

 

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe Spółka może  przekazywać do podmiotów lub organów:

 • upoważnionych na podstawie przepisów prawa (w szczególności ZUS, Urząd Skarbowy..),
 • którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. przewoźnicy, ubezpieczyciele przesyłek,
 • podmiotom współpracującym w celach niezbędnych do realizacji celów spółki – doradztwo prawne, IT, audyty ,ubezpieczyciele należności ,
 • wskazanych w złożonej zgodzie/upoważnieniu.

 

 1. Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane i wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz instrukcji/regulaminów/polityk wydanych na podstawie przepisów przez Spółkę, w tym dane przetwarzane:

 • w związku z zawarciem umowy – przez czas niezbędny do prowadzenia negocjacji, a w przypadku zawarcia umowy – rok po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy
 • w związku z prowadzeniem postępowań sądowych – do upływu przedawnienia roszczeń objętych orzeczeniem
 • za zgodą – przez okres wskazany w oświadczeniu o zgodzie, przy czym nie dłużej niż do odwołania zgody

 

 

 1. Uprawnienia

Ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu swoich danych osobowych, ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • żądania przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.