kategorie
Filtrowanie
Cena
Producent

Kabel napowietrzny

Kabel a dokładniej przewód napowietrzny jest przeznaczony do budowy linii energetycznych niskiego, średniego lub wysokiego napięcia prowadzonych na słupach energetycznych.

Izolowany przewód napowietrzny niskiego napięcia ASXSn (wg PN), NFA2X (wg DIN-VDE)

To samonośny przewód z grubodrutowej linki aluminiowej w pojedyńczej izolacji z polietylenu sieciowanego (0,6/1kV) do budowy napowietrznych izolowanych linii energetycznych niskiego napięcia. Stosowany głównie przez energetykę zawodową na terenach wiejskich i peryferyjnych dzielnicach miast do rozprowadzania napowietrznych linii energetycznych nN ze stacji transformatorowych na poszczególne ulice, do zasilania dużych obiektów budowlanych i oświetlenia ulicznego. Jego stosowanie systematycznie maleje, ponieważ coraz częściej przechodzi się na linie i przyłącza ziemne. Prywatni inwestorzy stosują go rzadko, tylko wtedy, gdy nie mogą położyć kabla ziemnego.

Napowietrzny przewód ASXSN występuje w wersji 4-żyłowej, w większych przekrojach (od 35 do 120mm2) jest stosowany do ulicznych linii zasilających, mniejsze przekroje (od 16 do 25mm2) używa się na przyłącza do obiektów. Napowietrzne instalacje oświetlenia ulicznego realizuje się zwykle dodatkowym przewodem 2-żyłowym 25 - 35mm2. Niekiedy zamiast dwóch odrębnych przewodów (np. 4x50 do zasilania odbiorców energii + 2x25 do oświetlenia ulicznego) stosuje się jeden przewód z tzw. „dokrętką”, tj. z piątą lub piątą i szóstą żyłą przeznaczoną do oświetlenia ulicznego (np. 4x50+1x35 lub 4x50+2x25).

Niepełnoizolowany przewód napowietrzny średniego napięcia AASXSn (wg PN) NFA2X (wg DIN-VDE)

To samonośny jednożyłowy przewód z grubodrutowej linki aluminiowej w czarnej izolacji 12/20kV z polietylenu sieciowanego do budowy napowietrznych linii energetycznych średniego napięcia w tzw. systemie PAS. Dostępny jest z żyłami o przekrojach: 35, 50, 70, 95 i 120mm2. W ofercie różnych producentów może występować także z innymi oznaczeniami, jako przewód BLX-T, BLL-T, EKOPAS, GREENPAS CCSTWK lub CCSXWK aczkolwiek z dodatkowymi własnościami jak powłoka półprzewodząca, izolacja dwuwarstwowa w tym z polietylenu termoplastycznego, czy zielony kolor izolacji.

Przewód AASXSn i pochodne jest stosowany przez energetykę zawodową na terenach wiejskich i peryferyjnych dzielnicach miast do zasilania napowietrznych stacji transformatorowych SN/nN. System linii energetycznych SN systemu PAS polega na układaniu przewodów niepełnoizolowanych na słupach energetycznych wyposażonych w porcelanowe lub kompozytowe izolatory średniego napięcia. Użycie przewodów niepełnoizolowanych pozwala na zmniejszenie odstępów między przewodami linii energetycznej oraz ich odległości od drzew i obiektów budowlanych. Stosowanie niepełnoizolowanych przewodów napowietrznych średniego napięcia sukcesywnie maleje, ponieważ coraz częściej energetyka przechodzi na linie SN ziemne.

Gołe napowietrzne przewody aluminiowe AFL i AL (wg PN)

AFL to przewód stalowo-aluminiowy nieizolowany o przekroju od 16 do 840mm2 do budowy napowietrznych gołych linii energetycznych niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia. W zależności od przeznaczenia przewody AFL mogą posiadać różny stosunek przekroju poprzecznego rdzenia ze stali cynkowanej do przekroju drutów aluminiowych. Najbardziej popularne wykonanie do linii SN to AFL-6 o stosunku drutów aluminiowych do stalowych 6:1. Dostępne są także wykonania: AFL-20, -8, -4, -3, -1,7 oraz -1,25.

AL to jednożyłowy nieizolowany przewód do budowy napowietrznych gołych linii energetycznych zbudowany wyłącznie z drutów aluminiowych. Dostępny w przekrojach od 16 do 300mm2

Napowietrzne izolowane