Producent

kategorie

Filtrowanie
Klasa dokładności
Liczba faz
Maksymalna moc obciążenia
Napięcie znamionowe
Opakowanie
Rodzaj napięcia
Rodzaj połączenia
Sposób montażu
Temperatura pracy - zakres
Wersja modułowa
Zakres częstotliwości
Cena

Liczniki energii elektrycznej

Rodzaje liczników energii

Liczniki zużycia energii elektrycznej są urządzeniami do pomiaru pobranej energii elektrycznej prądu zmiennego. Znajdują zastosowanie w rozliczeniach odbiorców ze spółkami energetycznymi, będącymi dostawcami prądu dla firm, instytucji i odbiorców indywidualnych. Jako podliczniki służą do rozliczeń odbiorców energii z osobami lub firmami wynajmującymi od nich biura, boksy handlowe, czy mieszkania, a także na ogródkach działkowych, komórkach bądź czasowo na małych inwestycjach budowlanych bez prowizorycznego przyłącza energetycznego. Licznik energii elektrycznej ma także zastosowanie wewnętrzne, gdy firma lub osoba chce kontrolować energochłonność wybranych procesów lub urządzeń.

Licznik elektryczny jednofazowy i trójfazowy

Do pomiaru zużywanej energii elektrycznej w 3-przewodowych instalacjach, zasilających oświetlenie, gniazda wtykowe i małe urządzenia na napięcie 230V stosuje się liczniki energii 1-fazowe, w bardziej rozbudowanych instalacjach 4- i 5-przewodowych zasilających odbiorniki na napięcie zarówno 230V jak i 400V stosuje się liczniki energii 3-fazowe. Liczniki jednofazowe znajdują zastosowanie w małych obiektach budowlanych jak domki letniskowe, małe boksy handlowe i usługowe, małe mieszkania lub ich wydzielone części. W pozostałych obiektach do pomiaru energii używa się liczników trójfazowych.

Liczniki energii natablicowe i modułowe

Liczniki można podzielić także ze względu na ich budowę i sposób montażu. Większe gabarytowo liczniki energii, zarówno stare zregenerowane, jak i nowe użytkowane przez energetykę zawodową są przystosowane do montażu natablicowego, na dostępnych w hurtowniach tablicach licznikowych odpowiednio 1- lub 3-fazowych. Jako podliczniki lub w zastosowaniach wewnętrznych bardziej popularne są elektroniczne liczniki modułowe, przystosowane do montażu w rozdzielnicach, na szynie Euro/DIN/TS-35. Typowy licznik energii elektrycznej w wykonaniu 1-fazowym ma szerokość 1 modułu 18mm, w wykonaniu 3-fazowym jego szerokość wynosi od 4 do 6 modułów. Rosnąca popularność liczników modułowych wynika z faktu, że nie są widoczne dla osób postronnych, można je ukryć w istniejącej rozdzielnicy elektrycznej, obok innych aparatów modułowych.

Liczniki energii indukcyjne i elektroniczne

Ze względu na zastosowaną technologię pomiaru liczniki energii elektrycznej dzieli się na indukcyjne (elektromechaniczne) oraz elektroniczne. Licznik indukcyjny mierzy ilość zużytej energii, licząc obroty tarczy wirującej wokół własnej osi w polu wirowym wytwarzanym przez cewki indukcyjne proporcjonalnie do ilości pobieranej energii. Wadą tych liczników jest możliwość zakłócenia pomiarów zewnętrznym polem magnetycznym, np. z przyłożonego magnesu. Liczniki indukcyjne mają obecnie ograniczone zastosowanie w sieciach energetycznych. Energetyka zawodowa wycofuje je z konsumenckich systemów pomiarowych, a używane po regeneracji i wzorcowaniu są dostępne w sprzedaży do wewnętrznych zastosowań. Są bardzo tanie, ale stosunkowo duże gabarytowo.

Licznik elektroniczny działa w oparciu półprzewodnikowe układy elektroniczne, które pod wpływem przepływającego prądu generują impulsy proporcjonalnie do ilości pobieranej energii. Następnie dokonuje zliczania tych impulsów i prezentuje wyniki na cyfrowym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Stąd alternatywna nazwa – liczniki cyfrowe. Liczniki elektroniczne są rozwiązaniem dominującym, ponieważ ich układy mikroprocesorowe są bardziej dokładne w pomiarach, a zliczanie impulsów jest odporne na zakłócenia elektromagnetyczne. Liczniki elektroniczne oferują także wiele dodatkowych funkcji. Dostępne są w wielu wersjach, od najtańszych i najprostszych bez legalizacji do wewnętrznych rozliczeń, przez nieco droższe, z certyfikatem MID na podliczniki, aż po bardzo zaawansowane liczniki do stosowania w sieciach energetycznych.

Liczniki energii jedno- i dwutaryfowe

Większość odbiorców energii elektrycznej dla celów bytowych korzysta z liczników 1-taryfowych (1-strefowych) ze stałą ceną za prąd w ciągu całej doby i we wszystkie dni tygodnia wg taryfy G11. Część odbiorców, która ma możliwość przesunięcia większości konsumpcji energii na porę nocną i niedziele lub weekendy, korzysta z taryf G12 (pozaszczyt), G12n (pozaszczyt + niedziela), G12w (pozaszczyt + weekend) lub G13 (przedpołudnie-popołudnie-pozostałe godziny), płacąc za energię taniej w określonych porach i dniach. Ich instalacje muszą być wyposażone w liczniki energii przełączane wbudowanymi lub zewnętrznymi zegarami na osobne zliczanie zużytej energii w 2 lub 3 strefach czasowych.

Liczniki energii do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego

Ponownie większość odbiorców energii elektrycznej korzysta z liczników energii do pomiaru bezpośredniego, w których cała pobierana energia przepływa przez układ pomiarowy licznika i wartość prądu nie powinna przekraczać jego prądu maksymalnego, który może wynosić 5, 10, 40, 50, 80, 100A. U odbiorców, u których pobór prądu z każdej fazy może być jeszcze większy, stosuje liczniki energii do pomiarów półpośrednich, czyli z zastosowaniem przekładników prądowych. Pobierany prąd nie płynie bezpośrednio przez licznik energii tylko przez uzwojenie pierwotne przekładnika, natomiast licznik mierzy odpowiednio mniejszy prąd z uzwojenia wtórnego przekładnika. Stosując przekładniki o różnych przekładniach można licznikiem o prądzie maksymalnym do 6A zmierzyć bardzo duże pobory energii elektrycznej, np. do 1000A.

Liczniki energii dwukierunkowe

Są to liczniki, które mierzą ilość energii pobieranej z sieci energetycznej i oddawanej do sieci. Znajdują zastosowanie w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Każdy prosument (jednocześnie producent i konsument) oraz komercyjny producent energii elektrycznej np. z instalacji fotowoltaicznej jest wyposażany przez spółki energetyczne w licznik dwukierunkowy, służący do rozliczeń za produkowaną i pobieraną energię.

Liczniki energii przedpłatowe

Nowoczesne elektroniczne liczniki umożliwiające zakup danej porcji energii w systemie przedpłatowym za pomocą kodów doładowujących. Aby korzystać z prądu, użytkownik musi opłacić z góry określoną porcję energii elektrycznej, a następnie z wyprzedzeniem ją dokupować. Po jej wyczerpaniu licznik wyłącza prąd. Jest to dobre rozwiązanie np. dla właścicieli obiektów, by zabezpieczyć się przed nadmiernym zadłużeniem lokali przez najemców za energię elektryczną.

Dodatkowe funkcje liczników energii

Jak wyżej wspomniano elektroniczne liczniki energii oferują o wiele więcej funkcji, niż stary indukcyjny licznik prądu, jaki pamiętamy z dzieciństwa, a dziś za bardzo małe pieniądze możemy zregenerowany nabyć do prywatnych zastosowań.

Nowe liczniki mogą posiadać, np.:

• wielofunkcyjny wyświetlacz LCD.

• pomiar energii w 4 strefach taryfowych i wbudowany zegar do przełączania stref taryfowych;

• rejestrację całkowitej energii czynnej i biernej, rozdzielonej na poszczególne kwadranty;

• 8 harmonogramów czasowych dzielących dobę na strefy taryfowe;

• podziału roku na 8 przedziałów czasowych, w każdym energia może być rozliczana według innego harmonogramu;

• wskazania parametrów sieci (napięcia, prądy, moc czynna, moc bierna, moc pozorna, współczynnik mocy, częstotliwość);

• port RS-485, protokół Modbus RTU – do komunikacji z systemami zdalnego odczytu energii lub systemami zarządzania inteligentnymi budynkami BMS,

• optyczny port komunikacyjny do automatycznego sczytywania danych z licznika

• 2 wyjścia impulsowe SO z programowaną liczbą impulsów na kWh/kvarh;

Jak odczytać licznik energii elektrycznej

Ze względu na ogromną rozmaitość eksploatowanych obecnie liczników energii, odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna. Należy wyszukać w internecie instrukcję danego modelu licznika i w niej odczytać znaczenie poszczególnych kodów i wartości. Każdy producent i model może na wyświetlaczu prezentować dane w odmienny sposób. Dla przykładu kody licznika EC3 marki Pafal:

• 0.0.0 - numer fabryczny licznika.

• 0.9.1 - aktualny czas zegara [HH:MM:SS]

• 0.9.2 - aktualna data [YY_MM_DD]

• 15.8.0 - energia czynna sumaryczna [kWh]

• 15.8.1 - energia czynna w strefie A [kWh]

• 15.8.2 - energia czynna w strefie B [kWh]

• 15.8.3 - energia czynna w strefie C [kWh]

• 15.8.4 - energia czynna w strefie D [kWh]

• 15.6.0 - moc maksymalna bieżącego okresu [kW]

• 15.36 - liczba przekroczeń mocy maksymalnej w bieżącym okresie rozliczeniowym (nieobsługiwana)

• 15.2.0 - moc skumulowana [kW]

• 0.1.2 - data i czas zamknięcia ostatniego okresu

• 15.8.0 DA - energia ostatniego okresu sumaryczna [kWh]

• 15.8.1 DA - energia ostatniego okresu w strefie A [kWh]

• 15.8.2 DA - energia ostatniego okresu w strefie B [kWh]

• 15.8.3 DA - energia ostatniego okresu w strefie C [kWh]

• 15.8.4 DA - energia ostatniego okresu w strefie D [kWh]

• 15.6.0 DA - moc maksymalna ostatniego okresu [kW]

• 15.36 DA - liczba przekroczeń mocy maksymalnej w poprzednim okresie rozliczeniowym (opcja)

• 0.1.0 - liczba zamknięć okresów rozliczeniowych

• 0.2.0 - wersja programu licznika

• 0.2.2 - nazwa taryfy

LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Ilość produktów: 98
WSKAŹNIK ENERGII 3-FAZ. LCD EM-3E-M10/A30-BM030-L 230V AC SZYNA ZEXT/BEMKO
Czas wysyłki:
3-7 dni
Stan magazynowy:
0 szt
Twój rabat:
0%
131,60 zł netto
161,87 zł brutto
WSKAŹNIK ENERGII 1-FAZ. LCD EM1E-10/5/A30-BM015-L 230V AC 1MOD SZYNA ZEXT/BEMKO
Czas wysyłki:
3-7 dni
Stan magazynowy:
0 szt
Twój rabat:
0%
71,17 zł netto
87,54 zł brutto
Licznik energii elektrycznej F&f zgodność z MID 1-fazowy 5/45A 230V z wyświetlaczem LCD LE-01 D
Czas wysyłki:
24 h
Stan magazynowy:
6 szt
Twój rabat:
0%
141,51 zł netto
174,06 zł brutto
Licznik energii elektrycznej Pro-Tec 4200100 cyfrowy MID BYL-1F 0,25-5(45)A
Czas wysyłki:
24 h
Stan magazynowy:
6 szt
Twój rabat:
0%
106,25 zł netto
130,69 zł brutto
Licznik energii Reds 1-fazowy wzorcowany A-52 5/20A
Czas wysyłki:
Na zamówienie
Stan magazynowy:
0 szt
Twój rabat:
0%
27,86 zł netto
34,27 zł brutto
Licznik energii elektrycznej F&f 3-fazowy zgodność z MID 63A 230/400V z wyświetlaczem LCD LE-02D
Czas wysyłki:
24 h
Stan magazynowy:
3 szt
Twój rabat:
0%
382,70 zł netto
470,72 zł brutto
Licznik energii elektrycznej F&f zgodność z MID 3-fazowy 100A 230/400V z wyświetlaczem LCD LE-03D
Czas wysyłki:
Na zamówienie
Stan magazynowy:
0 szt
Twój rabat:
0%
382,70 zł netto
470,72 zł brutto
Licznik energii Reds 1-fazowy 2-taryfowy z legalizacją A-52 10/40
Czas wysyłki:
Na zamówienie
Stan magazynowy:
0 szt
Twój rabat:
0%
44,57 zł netto
54,82 zł brutto
Licznik energii elektrycznej F&f 3-fazowy 100A jednotaryfowy 230/400V z wyświetlaczem LCD LE-03M
Czas wysyłki:
Na zamówienie
Stan magazynowy:
0 szt
Twój rabat:
0%
440,55 zł netto
541,88 zł brutto
Licznik energii Schneider iEM3355 125 A Modbus MID A9MEM3355
Czas wysyłki:
Na zamówienie
Stan magazynowy:
0 szt
Twój rabat:
0%
1 206,12 zł netto
1 483,53 zł brutto
Licznik energii  EMS GAMA 300 klasa 1 G3B.147 Elgama
Czas wysyłki:
Na zamówienie
Stan magazynowy:
0 szt
Twój rabat:
0%
1 950,00 zł netto
2 398,50 zł brutto
Licznik energii elektrycznej 3-fazowy 100A 230/400V z wyświetlaczem LCD LE-04d F&f
Czas wysyłki:
Na zamówienie
Stan magazynowy:
0 szt
Twój rabat:
0%
516,20 zł netto
634,93 zł brutto
Licznik energi pośredni 3 fazowy z RS485 MID 004686 Legrand
Czas wysyłki:
Na zamówienie
Stan magazynowy:
0 szt
Twój rabat:
0%
1 602,56 zł netto
1 971,15 zł brutto
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.