kategorie
Filtrowanie
Cena
Producent

Kondensatory

Co to jest kondensator?

Kondensator to element elektryczny z dwu okładek metalowych rozdzielonych materiałem izolacyjnym, posiadający zdolność gromadzenia i oddawania ładunków elektrycznych. Kluczowe parametry kondensatorów stosowanych w instalacjach elektrycznych: to napięcie pracy w V (woltach), pojemność w uF (mikrofaradach), w dużych kondensatorach do korekcji współczynnika mocy także moc bierna w kVar (kilowarach).

Jak działa kondensator?

Kondensator naładowuje się po przyłączeniu do okładek napięcia stałego. Wówczas na przeciwległych okładkach gromadzą się ładunki elektryczne o przeciwnych znakach. Po odłączeniu napięcia ładunki pozostają na okładkach utrzymywane siłą wytworzonego pola elektromagnetycznego do czasu przyłączenia obciążenia, które spowoduje przepływ prądu i rozładowanie kondensatora. Ładunki elektryczne mogą być magazynowane w kondensatorach nawet dość długo, ale wraz z upływem czasu powoli będzie postępowało samorozładowanie. Kondensatory mają bardzo wiele zastosowań, obok rezystorów są najczęściej używanym komponentem w układach elektronicznych.

Rodzaje kondensatorów

W instalacjach elektrycznych, jako części zamienne znajdują zastosowanie ich 3 rodzaje: kondensatory elektrolityczne, kondensatory ceramiczne i kondensatory foliowe.

W kondensatorach elektrolitycznych okładka dodatnia wykonana z aluminium lub tantalu jest pokryta tylko izolacyjną warstwą tlenku, a rolę drugiej elektrody spełnia ciekły lub suchy elektrolit. Kondensator elektrolityczny może mieć dużą pojemność, ale także stosunkowo duże gabaryty. Wymaga podłączenia zgodnie z polaryzacją, zamiana biegunów spowoduje jego uszkodzenie. Ma też krótszą żywotność i jest bardziej wrażliwy na wysokie temperatury, ale w wielu układach jest niezastąpiony.

Kondensatory ceramiczne wykonywane są w postaci stosu płytek ceramicznych, na które napylono metaliczne okładki. Kondensator ceramiczny charakteryzuje się stosunkowo małymi gabarytami w relacji do swojej pojemności, a dodatkowo może pracować z dowolną polaryzacją. Ma także szybki czas reakcji (ładowania-rozładowania), dzięki czemu znajduje zastosowanie w układach wysokich częstotliwości.

Kondensatory foliowe wykonane są ze zwiniętej lub sprasowanej folii z tworzywa sztucznego, pokrywanej obustronnie elektrodami metalowymi metodą napylania lub nakładania osobnych folii metalowych. Materiał folii izolacyjnej często determinuje nazewnictwo kondensatorów: KT, MKT (folia poliestrowa), KP, MKP (folia polipropylenowa), KC, MKC (folia poliwęglanowa), PPS (siarczek polifenylu). Kondensator foliowy charakteryzuje się dużą trwałością i stabilnością parametrów, może pracować przy napięciach sieciowych rzędu kilkuset woltów, z dowolną polaryzacją.

Do czego służy kondensator?

Kondensatory małej pojemności znajdują szerokie zastosowanie w układach elektronicznych, między innymi w zasilaczach prądu stałego, gdzie podtrzymują wartość chwilową napięcia, pomiędzy impulsami prądu z układu prostowniczego, ograniczając tętnienie i wahania napięcia prądu stałego. W praktyce elektroinstalacyjnej, stosowane są kondensatory większych pojemności jako kondensatory rozruchowe i kondensatory pracy dla silników indukcyjnych, a jeszcze większe w bateriach do kompensacji indukcyjnej mocy biernej.

Jaki kondensator do silnika 1-fazowego lub trójfazowego?

Kondensatory silnikowe są na ogół kondensatorami foliowymi przystosowanymi do prądu sinusoidalnie przemiennego o napięciu 400-500V, o pojemnościach od 1 do 100uF.

Klatkowe silniki asynchroniczne przeznaczone do pracy na napięcie 1-fazowe 230V są wyposażone w kondensatory silnikowe i mogą być wykonane w 3 wersjach:

• silniki tylko z kondensatorem pracy (rozwiązanie dominujące),

• silniki z kondensatorem pracy oraz kondensatorem rozruchowym,

• silniki tylko z kondensatorem rozruchowym i uzwojeniem rozruchowym.

Dodatkowo praktykowane jest w zastosowaniach amatorskich podłączanie małych silników 3-fazowych do zasilania 1-fazowego z wykorzystaniem kondensatora, choć wiąże się to z istotną utratą mocy i momentu obrotowego.

Nie jest rolą sprzedawcy obliczanie pojemności kondensatora do tak różnych zastosowań, tym bardziej, że silniki różnych producentów różnią się konstrukcyjnie i mogą mieć odmienne wymagania. Parametry kondensatora (napięcie pracy, pojemność, ewentualnie symbol) powinien podać nam klient, albo przynieść na wzór uszkodzony kondensator.

Przykładowe pojemności kondensatorów z karty katalogowej silników 1-fazowych Besel:

• 0,75kW 1340obr/min – kondensator pracy 25uF,

• 1,1kW 1370obr/min – kondensator pracy 30uF, ew. kondensator rozruchowy 75uF,

• 1,3kW 1360obr/min – kondensator pracy 40uF, ew. kondensator rozruchowy 90uF,

• 1,5kW 2740obr/min – kondensator pracy 40uF, ew. kondensator rozruchowy 60uF,

• 2kW 2780obr/min – kondensator pracy 50uF, ew. kondensator rozruchowy 75uF.

Jaki kondensator do kompensacji mocy biernej?

Kondensatory kompensacyjne służą do kompensacji mocy biernej indukcyjnej w instalacjach elektrycznych, która jest pobierana z sieci dystrybucyjnej w wyniku pracy transformatorów, silników elektrycznych i różnego rodzaju urządzeń indukcyjnych, w tym dławików oświetleniowych lamp wyładowczych. Ponieważ moc bierna indukcyjna dodatkowo obciąża przewody i urządzenia instalacji elektrycznej, a po przekroczeniu określonych wartości u większych odbiorców (np. tgφ > 4) jest dodatkowo fakturowana przez operatorów sieci dystrybucyjnej, konieczne jest jej kompensowanie. Dodatkowo w instalacjach elektrycznych obecna jest (i fakturowana dużym odbiorcom) moc bierna pojemnościowa powstająca w wyniku pracy urządzeń elektronicznych z kondensatorami, jak oświetlenie LED, UPS czy źle dobrane baterie kondensatorów kompensacyjnych (tzw. przekompensowanie).

Do ograniczenia problemu mocy biernych: indukcyjnej i pojemnościowej najlepsze są rozwiązania kompleksowe składające się z baterii kondensatorów, dławików kompensacyjnych i filtrujących oraz układów automatyki zarządzających nimi zgodnie ze zmieniającym się w czasie profilem obciążenia. Ze względu na stopień skomplikowania wstępnych pomiarów, projektowania, prefabrykacji i instalacji gotowego zestawu do kompensacji mocy biernej możemy zaoferować klientom takie rozwiązania we współpracy z firmami producenckimi jak Legrand, Schneider Electric, czy Eti Polam lub innymi firmami wyspecjalizowanymi w tej dziedzinie.

Realizujemy także zamówienia klientów na komponenty takich systemów jak: kondensatory mocy biernej, dławiki kompensacyjne i filtrujące, styczniki do kondensatorów, czy regulatory współczynnika mocy. Klient zamawiający kondensator do baterii kompensacyjnej, powinien podać jego napięcie pracy oraz moc w kilowarach lub pojemność w uF, a najlepiej także dokładny typ i producenta, aby kondensator miał odpowiednie nie tylko parametry elektryczne, ale także rozmiary i sposób podłączenia.

Kondensator rozruchowy

Kondensator rozruchowy pełni kluczową rolę w wielu systemach elektrycznych, szczególnie tam, gdzie silniki elektryczne wymagają dodatkowej mocy, aby ruszyć z miejsca, czyli zapewnić odpowiedni moment obrotowy na starcie. Działa to na zasadzie magazynowania energii elektrycznej w polu elektrycznym, które jest następnie uwolnione, aby wspomóc rozruch silnika. Zwykle kondensatory rozruchowe są stosowane w urządzeniach, takich jak klimatyzatory, zamrażarki czy pralki, gdzie silniki muszą przezwyciężyć początkowe opory, aby uruchomić system. Konstrukcja kondensatora rozruchowego zawiera dwie płytki, które gromadzą i magazynują ładunek elektryczny, gdy jest podłączony do źródła napięcia, i następnie uwalniają ten ładunek podczas procesu rozruchu. Kiedy silnik osiągnie odpowiednią prędkość, kondensator jest często wyłączany z obwodu dzięki użyciu specjalnego przełącznika, tak aby nie wpływał na działanie urządzenia podczas normalnej pracy. Wartości kondensatorów rozruchowych są zwykle wyrażane w mikrofaradach (uF) i są dobrane tak, aby odpowiadały specyficznej aplikacji i wymaganiom silnika, do którego są podłączone. W praktyce, uszkodzenie lub awaria kondensatora rozruchowego może prowadzić do problemów z uruchomieniem silnika, co manifestuje się często słyszalnym „buczeniem” i brakiem ruchu mechanizmu. Ze względu na ważną rolę, jaką pełnią w systemie, kondensatory rozruchowe powinny być regularnie sprawdzane i wymieniane w ramach rutynowej konserwacji urządzeń, aby zapewnić ich niezawodność i wydłużyć żywotność silników, które wspomagają.

Kondensator Symbol

Symbol kondensatora jest powszechnie rozpoznawalny w schematach elektrycznych i elektronicznych, przedstawiając dwa równoległe paski, które reprezentują płytki kondensatora, z przestrzenią między nimi symbolizującą dielektryk. W zależności od typu kondensatora, symbol może być dodatkowo oznaczony literami lub cyframi określającymi jego specyficzne właściwości, takie jak pojemność, tolerancja czy napięcie pracy. Dla kondensatorów elektrolitycznych, które są polaryzowane, symbol zawiera dodatkowo oznaczenia biegunów: dodatniego i ujemnego. W schematach elektronicznych kondensatory mogą być również oznaczone unikalnymi numerami identyfikacyjnymi lub literami, co ułatwia odnalezienie ich na liście elementów składowych projektu. Rozumienie symbolu kondensatora jest kluczowe dla każdego, kto zajmuje się projektowaniem lub analizą obwodów elektrycznych i elektronicznych, ponieważ kondensatory są jednymi z podstawowych komponentów używanych w wielu aplikacjach.

Kondensator Symbol - o czym mówią

Symbole na kondensatorze informują o jego pojemności, tolerancji i czasami o napięciu pracy, wykorzystując do tego system kodowania. Pierwsze dwie (lub w przypadku formatu czterocyfrowego, pierwsze trzy) cyfry określają cyfry znaczące wartości pojemności, a trzecia (lub czwarta) cyfra działa jako mnożnik, określając, przez ile należy pomnożyć cyfry znaczące, aby uzyskać pojemność w pikofaradach (pF). Litera „R” stosowana w kodowaniu, zastępuje przecinek dziesiętny, co pozwala na bardziej precyzyjne wskazanie wartości pojemności, szczególnie w przypadku kondensatorów o małej pojemności. Litera występująca na końcu kodu często oznacza tolerancję kondensatora, czyli dopuszczalne odchylenie pojemności od zadeklarowanej wartości, co jest kluczowe przy projektowaniu precyzyjnych obwodów elektronicznych. Dzięki tym oznaczeniom, użytkownicy mogą szybko identyfikować kluczowe parametry kondensatora, co ułatwia dobór właściwych komponentów do konkretnych zastosowań elektronicznych.

Brak produktów

Niestety, nie znaleziono żadnych produktów. Spróbuj ponownie