kategorie
Filtrowanie
Materiał żyły
Napięcie znamionowe U0 [V]
Napięcie znamionowe U [V]
Kolor izolacji
Liczba żył
Sposób identyfikacji
Cena
Producent

Kabel a przewód

Rozróżnienie nazw kabel i przewód w dokumentach normatywnych, podręcznikach i katalogach istnieje, ale można je uznać za nieistotne. Ze względu na niepełną jednoznaczność definicji wielu użytkowników instalacji, a nawet projektantów i instalatorów używa nazw: „kabel” i „przewód” zamiennie. Nie ma to specjalnego znaczenia, ponieważ kabel bądź przewód elektryczny jest jednoznacznie identyfikowalny przez swój symbol, pochodzący z normy polskiej, normy DIN-VDE lub przez nazwę własną producenta.

Tym niemniej puryści techniczni i producenci starannie przestrzegają tego rozróżnienia i tak przewodami nazywają, np.:

• jedno- i wielożyłowe przewody instalacyjne, zarówno jednodrutowe (DY, YDY, YDYP) do układania na stałe jak i giętkie (LGY, OMY, OWY, OW, ONPD) do odbiorników ruchomych,

• przewody koncentryczne do instalacji antenowych (YWDXPEK, XZWDXPEK, TRISET),

• nieizolowane, niepełnoizolowane oraz izolowane przewody do napowietrznych linii energetycznych nN, SN i WN (AL, AFL, ASXSN, AASXSN, BLL-T),

• przewody głośnikowe (TLGYP), mikrofonowe,

• przewody spawalnicze (OnS),

Oznaczenia kabli

Kablami nazywane są np.:

• wszystkie kable elektroenergetyczne do układania w ziemi dla napięć nN, SN i WN (YKY, YAKXS, XRUHAKXS),

• skrętki komputerowe (UTP