kategorie
Filtrowanie
Maksymalny prąd (Imax)
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
Napięcie zasilania