kategorie
Filtrowanie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Kod koloru
Liczba zasilanych linii