kategorie
Filtrowanie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Kod koloru
Liczba wejść binarnych
Maksymalna liczba wyjść przełącznych
Maksymalna moc łączeniowa
Maksymalny prąd łączeniowy
Maksymalny prąd wyjściowy
Maksymalny prąd wyjściowy 1
Maksymalny prąd wyjściowy 2
Maksymalny zasięg boczny
Maksymalny zasięg na wprost
Minimalny czas załączenia
Moc wyjściowa
Możliwość buforowania napięcia magistrali
Możliwość montażu bezpośredniego
Możliwość montażu na szynie
Możliwość podłączania różnych faz
Nadzór klatek schodowych
Napięcie wyjściowe 1
Napięcie wyjściowe 2
Obciążenie pojemnościowe
Odporność na zwarcie