Zaopatrzenie energetyczne

Kompleksowa obsługa inwestycji
Wysoko wykwalifikowany zespół doradców techniczno-handlowych w ścisłej współpracy z producentami świadczy inwestorom, firmom wykonawczym i spółkom energetycznym usługi w zakresie:


- doradztwa technicznego
- uzgodnień przedwykonawczych
korekt projektowych
- kompletacji zamówień
- koordynacji dostaw na miejsce inwestycji
- zabezpieczenia dostaw materiałów na   podstawie umów długookresowych
- kredytowania zakupu materiałów


Dostarczamy materiały do budowy i konserwacji:

- kablowych i napowietrznych linii   energetycznych NN, SN i   WN
- stacji transformatorowych i           transformatoroworozdzielczych
- rozdzielni NN i SN
- przyłączy farm wiatrowych i fotowoltaicznych
- sieci telekomunikacyjnych


W ofercie posiadamy produkty czołowych producentów materiałów dla elektroenergetyki NN, SN i WN:- kontenerowe, wnętrzowe i słupowe stacje
  transformatorowe
- transformatory olejowe i suche
- rozdzielnice NN i SN
- rozłączniki ze sterowaniem ręcznym i radiowym
- kompletne stanowiska słupowe
- kompletne zawiesia i łańcuchy izolatorów
- kable i przewody
- przewody i osprzęt dla sieci   telekomunikacyjnych
- słupy rurowe i kratownicowe
- betonowe żerdzie i elementy ustojowe
- poprzeczniki i konstrukcje
- liniowy osprzęt metalowy
- izolatory porcelanowe i kompozytowe
- głowice, mufy przelotowe i odgałęźne
- przekładniki

Napisz lub zadzwoń do nas:

energetyka@asaj.pl
663-520-770
693-893-606