kategorie
Filtrowanie
Kolor2
Cena
Producent

Folie kablowe, taśmy ostrzegawcze

Taśmy i folie ostrzegawcze stanowią jeden z głównych składników systemów znakowania lokalizacji podziemnych instalacji kablowych i ich skrzyżowań lub zbliżeń z innymi mediami. Taśmy do poszczególnych mediów muszą być w określonym kolorze zgodnym z normą, z ewentualnym czarnym nadrukiem (np. UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY). Folie kablowe mają za zadanie ochronę kabli przed uszkodzeniem mechanicznym w wyniku prowadzenia prac ziemnych. Ich rolą jest precyzyjna lokalizacja przebiegu całej trasy kablowej, wczesne ostrzeganie o istnieniu kabla, skrzyżowania z inną siecią lub innych newralgicznych punktów w ziemi.

Do wykonywania taśm i folii ostrzegawczych stosuje się materiały polimerowe o wysokiej trwałości i wytrzymałości mechanicznej oraz odporności na oddziaływanie czynników środowiskowych obecnych w glebie. Oprócz materiału ważna jest także metoda produkcji. Najwyższą jakością cechuje się folia kalandrowana, formowana metodą walcowania materiału polimerowego w kierunku wzdłużnym.

Folia kablowa energetyczna

Znakowanie podziemnych sieci elektroenergetycznych jest obowiązkowe i szczególnie ważne ze względów bezpieczeństwa. Ewentualne uszkodzenie kabla mogłoby spowodować nie tylko straty gospodarcze, ale także zagrożenie dla życia ludzi, dlatego nad każdą trasą kabla (niekiedy także pod kablem), na całej jej długości musi być ułożona folia kablowa o kreślonej grubości, szerokości i kolorystyce zgodnej z wymaganiami norm.

Taśmy i folie ostrzegawcze do znakowania ziemnych linii kablowych wykonuje się w dwu kolorach:

• folia ostrzegawcza niebieska jest przeznaczona do znakowania tras kabli elektroenergetycznych o napięciu do 1kV,

• folia ostrzegawcza czerwona jest stosowana do oznaczania kabli elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1kV.

Oprócz wersji podstawowych istnieje możliwość zamówienia folii zgodnie ze szczególnymi wymaganiami projektanta, inspektora nadzoru, instalatora lub inwestora:

• o grubości od 0,08 do 0,7mm,

• o szerokości od 200 do 600mm,

• bez nadruku, z nadrukiem „UWAGA KABEL” lub innym nadrukiem na zamówienie,

• bez lub z wybitym symbolem pioruna.

Szczególne znaczenie może mieć, aby energetyczna folia niebieska do kabli miała wytłoczenie symbolu pioruna, ponieważ folia niebieska bywa także stosowana do oznaczania wodociągów.

Uzupełnienie folii kablowych w kompletnym systemie znakowania elektroenergetycznych tras kablowych stanowią: taśmy i płyty ochronne, znaczniki elektromagnetyczne i słupki oznaczeniowe.

Folia kablowa telekomunikacyjna

Do znakowania sieci telekomunikacyjnych stosuje się taśmy ostrzegawcze pomarańczowe, z jednym z trzech standardowych nadruków: "UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY", "UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY", "UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY" lub dowolnym innym wydrukiem zamówionym przez instalatora.

Uzupełnienie folii ostrzegawczych w kompletnym systemie znakowania tras kabli telekomunikacyjnych stanowią: folia lokalizacyjna z wkładką stalową, znaczniki elektromagnetyczne, słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

Folie dla sieci wodociągowych, ciepłowniczych i kanalizacji

Do znakowania sieci wodociągowych w celu ich ochrony przed przypadkowym uszkodzeniem podczas robót ziemnych służy folia lub taśma ostrzegawcza oraz ostrzegawczo-lokalizacyjna z wkładką stalową:

• folia biało-zielona lub fioletowa dla rurociągów ciepłowniczych.

• folia niebieska do oznaczania wodociągów,

• folia zielona do oznaczania rur kanalizacyjnych.

Taśma ostrzegawcza biało-czerwona

Biało-czerwona taśma ostrzegawcza jest przeznaczona do optycznego grodzenia stref niebezpiecznych z ograniczeniem dostępu osób postronnych w drogownictwie, budownictwie i przemyśle. W kontekście elektroenergetycznych linii kablowych często jest stosowana do znakowania otwartych wykopów.