kategorie
Filtrowanie
Materiał żyły
Napięcie znamionowe U0 [V]
Napięcie znamionowe U [V]
Kolor izolacji
Liczba żył
Sposób identyfikacji
Cena
Producent

Kable energetyczne - napięcia

Ze względu na dostosowanie do przenoszenia określonych napięć przewody i kable energetyczne dzieli się na:

 • • kable i przewody niskiego napięcia (nN lub nn) – w izolacji do 0,6/1kV,
 • • kable i przewody średniego napięcia (SN) – w izolacji 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV,
 • • kable i przewody wysokiego napięcia (WN) i najwyższego napięcia (NN) – odpowiednio w izolacji 36-150kV i 220-500kV.

Kable energetyczne – przeznaczenie

Generalnie kable energetyczne przeznaczone są do stosowania na zewnątrz budynków, w tym do układania bezpośrednio w ziemi. Kable o dużych przekrojach mogą służyć do budowy linii energetycznych, do przesyłu energii na dalsze odległości, do zasilania dużych obiektów budowlanych i oświetlenia ulicznego. Kable o cienkich przekrojach mogą być użyte do zasilania małych budynków, instalacji oświetlenia ogrodowego, napędów bramowych itp. gdy istnieje konieczność poprowadzenia instalacji ziemią.

Ze względu na przystosowanie do sposobu prowadzenia linii energetycznych, wyróżniamy:

 • • kable ziemne, dostosowane do układania bezpośrednio w ziemi, a także do prowadzenia po ścianach i konstrukcjach budynków,
 • • przewody napowietrzne, przeznaczone do podwieszania na słupach energetycznych,
 • • kable uniwersalne, dostosowane zarówno do układania w ziemi, wodzie jak i podwieszania na słupach.

Dodatkowo ze względu na rodzaj materiału, z którego wykonane są żyły przewodzące, kable energetyczne dzieli się na miedziane oraz aluminiowe. Kable energetyczne wykonywane są najczęściej w izolacjach i powłokach polimerowych z polwinitu (Y) oraz polietylenu (X) w różnych wersjach: zwykłej termoplastycznej (bez dodatkowego oznaczenia), usieciowanej (s) bądź uniepalnionej (n). Przewody energetyczne wykonywane są zwykle w pojedynczych izolacjach z materiałów jak wyżej lub jako gołe, do prowadzenia na izolatorach.

Najczęściej stosowane typy kabli i przewodów energetycznych

Do budowy linii energetycznych niskiego napięcia (nN) stosuje się na ogół:

 • • kabel ziemny aluminiowy w izolacji z polietylenu usieciowanego YAKXS,
 • • kabel ziemny miedziany izolacji z polwinitu YKY lub polietylenu usieciowanego YKXS,
 • • przewód napowietrzny aluminiowy w izolacji z polietylenu usieciowanego ASXSn.

Do budowy linii energetycznych średniego napięcia stosowane są najczęściej:

 • • kabel ziemny aluminiowy w izolacji z polietylenu usieciowanego XRUHAKXS,
 • • kabel ziemny miedziany w izolacji z polietylenu usieciowanego XRUHKXS,
 • • przewód napowietrzny niepełnoizolowany w izolacji z polietylenu usieciowanego lub termoplastycznego AASXSN, BLL-T, BLX-T,
 • • przewód napowietrzny stalowo-aluminiowy goły AFL.

Energetyczne