kategorie
Filtrowanie
Częstotliwość przełączania
Długość czujnika
Kaskadowość
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Kolor
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji