kategorie
Filtrowanie
Cena
Producent

Bednarka ocynkowana

Bednarka to płaskownik metalowy wykonany ze stali o przekrojach poprzecznych: 20x3, 25x3, 25x4, 30x3, 30x4, 40x5, 50x4… Ze względu na cenę, najbardziej popularna jest w wersji ocynkowanej. W przeciwieństwie do bednarek miedziowanych elektrolitycznie, bednarki ocynkowane są grubo pokrywane cynkiem w ilości 500g/m2 metodą ogniową. Bednarki ocynkowane najczęściej sprzedaje się na sztuki zwinięte w kręgach po 50kg, rzadziej na wagę.

W instalacjach elektrycznych bednarka ocynkowana lub miedziowana służy do budowania połączeń wyrównawczych oraz uziomów, do których podłączane są przewody ochronne PE lub ochronno-neutralne PEN. Trwałość powłoki ochronnej na bednarce ocynkowanej ma wpływ na utrzymanie prawidłowej rezystancji uziemienia i zapewnienie właściwej skuteczności działania zabezpieczeń nadprądowych, ochrony przed porażeniem, czy przepięciami czy pożarem w obiektach budowlanych.

W instalacjach odgromowych oraz energetyce bednarka ocynkowana służy do tworzenia poziomych uziemień kratowych lub otokowych typu B wokół budynków oraz stacji transformatorowych albo do wyprowadzania uziemienia z ocynkowanych uziomów prętowych do złącz kontrolnych, złącz kablowych lub rozdzielnic. Natomiast bednarki ocynkowanej nie stosuje się do łączenia z uziomami fundamentowymi.

Bednarka ocynkowana jest natomiast bardzo powszechnie stosowana do uziemiania słupów w napowietrznych liniach energetycznych niskiego i średniego napięcia oraz do uziemiania słupów oświetlenia ulicznego, o ile nie zastosowano do ich zasilenia kabli 5-żyłowych.

Bednarka miedziowana

Bednarka stalowa pomiedziowana, czasami oznaczana jako StCu, jest stosowana do tworzenia uziemień w sytuacjach, w których tańsza bednarka ocynkowana nie jest zalecana ze względu na zwiększone ryzyko korozji i pogorszenia rezystancji przewodów ochronnych w instalacjach elektrycznych oraz w ochronie odgromowej. Bednarki: miedziana, stalowa pomiedziowana lub ze stali nierdzewnej są wymagane do wykonywania połączeń z prętami uziemiającymi wykonanymi ze stali miedziowanej a także z uziomami fundamentowymi wykonanymi z typowych prętów zbrojeniowych. W obu tych przypadkach bednarka ocynkowana ulegałaby przyśpieszonej korozji elektrochemicznej.

Bednarka miedziowana jest elektrolitycznie pokryta miedzią o grubości ok. 70 mikronów, co zapewnia jej odporność przed korozją na kilkadziesiąt lat, przy umiarkowanej cenie. Najbardziej popularne przekroje bednarki miedziowanej to: 25x4, 30x4 i 40x4mm.

Bednarka miedziana oraz bednarka nierdzewna

Do najbardziej wymagających zastosowań, gdy eksploatacja chronionego obiektu jest przewidywana na dużo ponad 50 lat, np. w budynkach podlegających ochronie konserwatorskiej: obiektach zabytkowych, kościołach uziemienia powinno się wykonywać z materiałów trwalszych niż cynkowane czy miedziowane bednarki stalowe. W tego rodzaju obiektach stosuje się bednarki miedziane (z litej miedzi) lub bednarki ze stali nierdzewnej. Są nieporównanie droższe od bednarki stalowej, ale mają doskonałe własności elektryczne i bardzo wysoką odporność na korozję, co pozwala przewidywać ich eksploatację na setki lat.

Bednarka miedziana najczęściej jest dostępna w przekrojach: 25x3, 25x4, 30x4, 40x4mm. Najpopularniejsza bednarka nierdzewna ze stali V4A ma przekrój 30x3,5mm.

Bednarka