Zasady dostaw
towarów do ASAJ

W związku z zakończeniem prac nad budową naszego Centrum Dystrybucji oraz jego uruchomieniem wprowadzamy poniższe zasady, obowiązujące od 01.06.2022r.

  1. Awizacja dostaw na platformie awizacji (instrukcja dotycząca dostaw znajduje się w załączniku).
  2. Przesyłanie dokumentów ilościowo-wartościowych na wskazany adres e-mail z umowy lub porozumienia o e-fakturach na dzień przed planowaną dostawą towaru.

Powyższe działania mają na celu usprawnienia procesów logistycznych w naszej firmie zwiększenie poziomu obsługi klientów i dostawców.