kategorie
Filtrowanie
Cena
Producent

Przewód alarmowy

Pojęcia kabel alarmowy i przewód alarmowy stosowane są zamiennie. Instalacje alarmowe wykonuje się w zasadzie jednym typem wnętrzowego kabla telekomunikacyjnego YTDY w izolacji z polwinitu z miedzianymi żyłami jednodrutowymi o średnicy 0,5mm, znanym także jako kabel domofonowy lub przewód domofonowy.

Zgodnie z zaleceniami producentów central alarmowych:

• YTDY 6x0,5mm stosuje się do łączenia centrali z czujnikami ruchu, dymu, sygnalizatorami i manipulatorami (klawiaturami, ekranami dotykowymi itp.),

• YTDY 4x0,5mm stosuje się do podłączania kontaktronów magnetycznych, czujników zalania, modułów ekspanderów (wyjść do zewnętrznych przekaźników), wyjść RS-232 do komputera oraz analogowych linii telefonicznych.

Kable alarmowe o większej liczbie żył stosuje się na ogół dla zapasu, na wypadek uszkodzenia lub przy odległościach od centrali większych niż 100m. Dla niektórych biegunów zaleca się wtedy skręcanie żył po 2 lub 4. Drugi powód to np. prowadzenie jednego przewodu 8-12 żyłowego do 2-3 kontaktronów, wykorzystując do każdego po 4 odrębne żyły.

Są instalatorzy, którzy zamiast przewodów YTDY stosują tańsze skrętki komputerowe UTP 5 kategorii, choć nie jest to zalecane przez producentów systemów alarmowych, ze względu na odmienną pojemność takich kabli.

Do układania na zewnątrz budynków stosuje się specjalne wersje kabli alarmowych o wzmocnionej izolacji z polietylenu i z żelem uszczelniającym, które mogą być nazwane YTDY żelowanym lub np. XzKAXw (zależnie od producenta i szczególnych własności), ale bardziej popularne i dostępne w sklepach są telekomunikacyjne kable parowane XzTKMXpw.

Przewód domofonowy YTDY (wg PN) czyli przewód telekomunikacyjny (T), o żyłach jednodrutowych (D), o izolacji PVC (Y) i powłoce PVC (Y) oprócz instalacji alarmowych jest powszechnie stosowany do wykonywania innych wewnętrznych instalacji niskonapięciowych, w tym domofonowych. Od innych kabli i przewodów telekomunikacyjnych odróżnia się współosiowym sposobem skręcenia wszystkich żył (nie jest parowany) oraz izolacją żył, z których każda jest innego koloru.

Gdzie należy prowadzić przewody alarmowe

Przewody alarmowe prowadzi się od centrali do typowych elementów instalacji alarmowej jak czujniki ruchu, kontaktrony okienne i drzwiowe, czujniki dymu, sygnalizatory i klawiatury. Oprócz tego współczesna centrala alarmowa może pełnić rolę centrali inteligentnego domu lub z taką odrębną centralą współpracować. Dlatego należy rozważyć poprowadzenie dodatkowych przewodów, np.:

  • • do łazienki - do podłogowego czujnika zalania, sterowania oświetleniem, wentylatorem,
  • • do kotłowni – do pomp cyrkulacyjnych, zaworów odcinających wodę, gaz
  • • na poddasze – do czujnika dymu, do kontaktronu wyłazu dachowego, czujnika zmierzchowego,
  • • do rozdzielnicy elektrycznej do ekspanderów wyjść przekaźnikowych, sterujących różnymi obwodami elektrycznymi, np. roletami, oświetleniem, ogrzewaniem…
  • • do garażu zewnętrznego,
  • • do sterowania bramą wjazdową.

Przewody alarmowe YTDY prowadzi się po ścianach bezpośrednio pod tynkiem, w strefach przeznaczonych do prowadzenia instalacji elektrycznej. Kabel do alarmu biegnący równolegle do przewodów elektrycznych w miarę możliwości powinien być układany kilka centymetrów od sieciowych przewodów elektrycznych, aby nie był poddawany oddziaływaniu silnego pola elektromagnetycznego. Ma to znaczenie głównie w rozległych instalacjach alarmowych, natomiast w domach jednorodzinnych i mieszkaniach oddziaływanie przewodów elektrycznych na alarmowe jest znikome i często prowadzi się je w bezpośredniej bliskości. W posadzkach i przez szczeliny dylatacyjne przewody powinny być prowadzone w rurkach osłonowych, aby zapobiegać ich uszkodzeniom w wyniku pęknięć i przemieszczeń podłoża. W gruncie, np. do bramy lub innego budynku stosuje się przewody ziemne w grubych i wytrzymałych izolacjach z polietylenu, z żelową zaporą przeciwwilgociową, ale dla dodatkowej ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi warto umieszczać je w dodatkowych rurach osłonowych z PCV lub polietylenu.

Alarmowe i domofonowe